From Qur'an || From Hadith

From Qur'an Surah Al-An'am (The Cattle) 6:164

Say: "Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing."

None can bare the burden of another... meaning each of us are responsible for our own actions in this life. we better be sure that we are following the correct understanding of Islam, within the guidelines of the Qur'an and the Sunnah... cause on the day of judgment we will not be able to point fingers at any one else.. not even our sheikhs, imams or maulanas. May Allah (swt) give us the correct understanding of Islam and help us to abide by all aspects of it.

Monday, 28 July 2008

Cabaran Rasulullah Di Zaman Perutusan

Pada zaman perutusan, rasulullah memperjuangkan kebenaran dan menentang kebatilan serta kejahilan orang Arab. Sesungguhnya yang hak dan batil tidak akan bersatu untuk selama-lamanya. Penentangan jahiliyah terhadap rasulullah pada zaman perutusan adalah penentangan yang paling dahsyat. Ini kerana, golongan kafir Quraisy bertungkus- lumus untuk menamatkan riwayat rasulullah yang dianggap mencemarkan kepercayaan nenek moyang mereka.

Baginda dihina dan diperlakukan dengan kejam dan zalim:
i. Pemimpin-pemimpin Musyrikin seperti Umar bin Hisyam (Abu Jahal), Umaiyah bin Khalaf, Utbah bin Rabiah, Syaibah bin Rabiah, Abu Lahab, Abu Sufian bin Harb telah melancarkan serangan peribadi dan penghinaan terhadap rasulullah SAW. Seorang pemuda upahan di Mekah iaitu Uqbah Bin Abi Muit telah meletakkan najis di atas kepala rasulullah yang mulia ketika baginda sedang bersujud dalam sembahyang dan Uqbah telah mengulangi kebiadapannya beberapa kali. Fatimah r.a. puteri rasulullah mengalir air mata sambil membersihkan kepala ayahandanya. Uqbah juga telah menjerut leher nabi SAW dalam peristiwa hijrah, dikumpulkan pemuda-pemuda yang perkasa untuk membunuh baginda SAW.

ii. Ketika di Thaif, baginda dilontar dengan batu-batu. Pemuda-pemuda nakal telah dikerah di pintu masuk bandar Thaif untuk membaling batu kepada rasulullah dan anak angkatnya Zaid Bin Harisath, darah panas mengalir pada jasad rasulullah dan Zaid bertindak melindungi rasulullah. Halangan-halangan lain juga banyak bagi menghalang kemasukan semula rasulullah ke kota Mekah, namun rasulullah mendapat naungan daripada Mut’am Bin Adi, seorang “samseng” Mekah dan mempunyai ramai anak-anak lelaki yang gagah berani.

Jika diteliti dalam rakaman sejarah rasulullah pada zaman perutusan, rasulullah SAW telah dihina dengan pelbagai cara antaranya Nabi dicerca dan dituduh dengan pelbagai tuduhan yang menghina batang tubuh rasulullah.
Antara tuduhan-tuduhan itu adalah:

i. Nabi SAW dituduh sebagai seorang penyair yang mereka-reka qasidah (syair) yang indah untuk memikat masyarakat Quraisy pada masa itu.

ii. Nabi dituduh sebagai seorang yang kurang akal. Abu Jahal telah mengupah para pencacai dan pencaci untuk menghina rasulullah melalui medium seni, di antaranya ialah An Nadhar Bin Al-Harith.

iii. Nabi dituduh seorang ahli sihir

iv. Nabi tidak layak menjadi wakil tuhan

Ada nas yang menyatakan bahawa pada satu ketika Abu Jahal ingin menyakiti rasulullah akan tetapi tidak berjaya dengan pertolongan daripada Allah sebagaimana dalam hadis:

Bermaksud:
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: kata Abu Jahal: Adakah Muhammad sujud di atas tanah di antara kamu? Lalu dijawab : ‘Ya!’ kata Abu Jahal lagi: “Demi Al-Lata dan Al-Uzza sekiranya aku melihat baginda melakukan demikian, akan kupijak belakang lehernya atau kutekan mukanya ke tanah.’ Kata Abu Hurairah: lalu beliau mendatangi nabi, ketika itu Nabi SAW sedang solat, disangkanya beliu memijak lehernya. Kata Abu Hurairah: ‘Tiba-tiba didapati Abu Jahal berjalan undur kebelakang dan seolah-olah menahan dengan tangannya. Lalu dikatakan padanya: ‘Apa kena dengan kamu?’ Jawab Abu Jahal “ Antara aku dan Muhammad terdapat parit daripada api yang mempunyai sayap-sayap dan menggerunkan.” Lalu sabda Rasulullah sekiranya (Abu Jahal) mendekatiku akan disentaklah (anggota tubuhnya) satu persatu.

Dalam kisah yang lain, dinyatakan bahawa isteri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah selalu mencela Nabi SAW dan menyakiti beliau dengan meletakkan duri-duri di jalanan dan di depan rumah rasulullah. Satu ketika setelah diturunkan ayat Al-Quran yang mencela suaminya, terus beliau mencari Nabi untuk dilontar dengan batu. Pada ketika itu, Nabi sedang bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar. Dalam sebuah masjid di sisi kaabah. Akan tetapi Allah telah menutup pandangan Ummu Jamil daripada melihat baginda. Lalu kehairanan Abu Bakar melihat yang Ummu Jamil tidak dapat melihat baginda walaupun baginda berada betul-betul di hadapannya.

Kata Abu Bakar:
Wahai Rasulullah, Apakah kamu melihatnya bahawa beliau melihatmu? Sabda nabi: beliau tidak dapat melihatku. Sesungguhnya Allah menutup pandangannya terhadapku.


Satu lagi kisah dalam hadis lain berbunyi:

Daripada Anas bin Malik berkata: Ada seorang lelaki beragama Nasrani telah memeluk Islam, beliau membaca (hafaz) surah Al-Baqarah dan Ali-Imran। Beliu terdiri daripada tukang tulis Nabi SAW। Lalu beliau murtad dan berkata: Muhammad tidak mengetahui apa pun kecuali apa yaang aku tuliskan padanya। Setelah itu beliau mati dan dikebumikan। Tetapi tanah mengeluarkan (tubuhnya) semula। Lalu berkata kaumnya: “Ini adalah perbuatan Muhammad dan Sahabatnya, setelah Nasrani itu murtad dari agama mereka, mereka bongkar semula mayat saudara kita dan dibuangnya”। Maka mereka menggalikan semula tanah sedalam mungkin (dan menanam kembali), bila keesokannya tanah meludah semula mayat itu। Mereka berkata ‘ini juga perbuatan Muhammad dan Sahabatnya yang menggali semula saudara kita yang lari dari agamanya, lalu mereka buangnya keluar dari kubur’। Mereka menggali semula kubur sedalam mungkin dan menanamnya. Dan keesokkannya diludah semula oleh bumi. Maka mereka mengetahui bahawa kejadian itu bukan dari perbuatan manusia, lalu dibuangnya keluar kubur....Feel free to surf.... Feel Hard to leave...

No comments:

Related Posts with Thumbnails