From Qur'an || From Hadith

From Qur'an Surah Al-An'am (The Cattle) 6:164

Say: "Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing."

None can bare the burden of another... meaning each of us are responsible for our own actions in this life. we better be sure that we are following the correct understanding of Islam, within the guidelines of the Qur'an and the Sunnah... cause on the day of judgment we will not be able to point fingers at any one else.. not even our sheikhs, imams or maulanas. May Allah (swt) give us the correct understanding of Islam and help us to abide by all aspects of it.

Monday, 30 March 2009

Berfikir Analitikal

Berfikir secara analitikal dilihat dari daya usaha hendak melihat sesuatu itu secara lebih terperinci. Analisis ialah proses memecah-mecahkan masalah besar kepada bahagiannya yang lebih kecil supaya dapat ditangani (big-to-small). Apabila berfikir dengan menggunakan analitikal matlamatnya ialah membuat huraian terperinci berkenaan sesuatu idea ataupun perkara, mencari persamaan, perbezaan, mencari punca-punca sesuatu masalah ataupun kejadian, menyusun maklumat-maklumat ke dalam kumpulan-kumpulan, membuat pelbagai tafsiran, mencari perhubungan antara perkara-perkara, dan mencari kaitan sebab-akibat antara perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa.


****************************

Oleh DR. SIDEK BABA


BERFIKIR analitikal adalah suatu kemahiran memberi analisis terhadap kenyataan, pemikiran, tulisan, laporan dan sebab-akibat berlakunya sesuatu. Bila berlaku sesuatu kejadian, kisah dan peristiwa, krisis dan malapetaka, kejayaan dan kecemerlangan, ia menuntut adanya analisis.

Dengan adanya analisis ia memandu seseorang tentang perkara-perkara yang tersirat dan juga tersurat yang kadang-kadang di luar kemampuan orang biasa untuk memahaminya. Berfikir analitikal bertolak daripada asas logik dan mampu meyakinkan seseorang dengan fakta dan data serta hujah-hujah yang menggambarkan sesuatu itu benar atau seolah-olah benar.

Para remaja sejak di bangku sekolah lagi memang diajar berfikir analitikal. Pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Kertas Am, umpamanya, memang mengajar para pelajar bagaimana seharusnya berfikiran analitikal. Apabila cara berfikir analitikal sudah dikuasai sebagai suatu kemahiran, maka para remaja mampu menganalisis isu yang berbangkit. Isu-isu yang berbangkit perlu didekati dengan analisis. Analisis yang dibuat memerlukan hujah, fakta dan data supaya ia boleh meyakinkan seseorang. Berfikir analitikal akan membantu remaja berfikir secara sistematik, teratur, tersusun dengan fakta, maklumat dan data yang baik.

Berfikir analitikal memerlukan ilmu dan maklumat. Tanpa sumber-sumber asas ini analisis tidak akan bermaya malah boleh menjadi tidak logik dan kurang meyakinkan orang lain. Analisis terhadap sesuatu perkara memerlukan dua jenis ilmu.

Pertama, ilmu yang generik atau umum. Kedua, ilmu khusus yang membawa kepada kepakaran dan pengkhususan terhadap sesuatu subjek. Analisis yang umum membawa pendekatan umum dan ia tertakluk kepada bahasan dan penghujahan pihak lain.

Analisis yang khusus berdasarkan kepakaran dan keahlian jauh lebih dihormati kerana asas keahlian menyebabkan kebolehpercayaan wujud. Tetapi lebih ideal sekiranya seseorang itu memiliki ilmu yang generik dan pada masa yang sama mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan analisisnya menjadi lebih holistik.

Dalam tradisi Islam, berfikir analitikal adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebab itu dunia taawil dan tafsir di kalangan umat Islam amat berkembang. Al-Quran terkandung prinsip-prinsip khusus dan umum yang memerlukan pendekatan taawil dan tafsir. Landasan kemajuan masa lalu disebabkan para ilmuan dan ulamanya berfikir secara analitikal. Analisis tentang ayat diberi secara panjang lebar, dikaitkan dengan dengan sumber-sumbernya dan dihubungkan dengan realiti semasa. Al-Quran bukan bersifat tekstual atau kitab saja, kandungannya merujuk kepada kontekstualiti atau keadaan yang sebenar.

Berfikir analitikal yang dikaitkan dengan al-Quran merujuk kepada kisah-kisah yang banyak terakam. Kisah-kisah itu menjadi ibrah untuk mempedomankan manusia tentang apa yang berlaku pada masa lalu yang bakal berulang semula pada hari ini dan berulang kembali pada masa depan.

Analisis kisah diberi supaya manusia hari ini jangan mengulangi kesilapan masa lalu. Berfikir analitikal memperingatkan manusia supaya terus kekal dan kembali semula kepada fitrah. Tanpa asas fitrah, manusia akan hilang pedoman dan arah. Kehilangan pedoman dan arah menyebabkan manusia menjadi keliru dan celaru.

Para remaja hari ini amat terdedah dengan kehidupan yang berorientasikan Barat. Kita tidak menentang Barat semata-mata kerana ia Barat. Dari sudut penguasaan ilmu dan teknologi, Barat amat cemerlang. Ada faedah-faedah berbanding yang boleh remaja dapati dari Barat. Tetapi apabila proses pembaratan menganjurkan remaja alpa kepada akhlak dan nilai mulia, menyanjung budaya seronok-seronok dan bertunjangkan benda, remaja harus analitikal yang mana satu yang bermanfaat dan yang mana satu boleh menjejaskan akidah, jati diri dan akhlak. Berfikir analitikal boleh membawa remaja ke arah menyaring yang baik dengan buruk, mengenal pasti yang berfaedah dan yang mendatangkan musibah dan akhirnya memandu remaja supaya jangan melampau batas sehingga lupa terhadap diri, tanggungjawab keagamaan dan amanah perjuangan.

Pemikiran

Sering juga kita bertemu sebahagian remaja yang tidak berfikir besar, hebat dan analitikal. Pemikiran yang berkembang ialah berbentuk picisan, lawak dan jenaka yang tidak bermutu, tidak diberi atas asas fakta dan data malah membuat kesimpulan terhadap sesuatu berasaskan sangkaan atau pendapat yang rendah mutunya. Bahan-bahan yang dibaca adalah amat ringan dan ia tidak meningkatkan kualiti ilmu dan berfikir. Bila bercakap, idea-idea bernas tidak ada melainkan bercakap ikut emosi dalam skop yang sempit.

Untuk menjadi remaja yang memiliki kualiti berfikir yang analitikal, remaja perlu banyak membaca bahan berkualiti sama ada daripada akhbar, majalah mahupun buku. Remaja kena banyak berbincang atas tajuk-tajuk yang ia tahu dan kena banyak mendengar isu-isu yang ia tidak tahu. Remaja yang analitikal tidak hanya membaca dan menerima apa yang dibaca. Sebelum sesuatu fakta dan data diterima, remaja berfikir secara analitikal dulu tentang kualiti tidaknya sesuatu pandangan. Kemudian mereka kena cuba memikirkan sesuatu yang lebih baik atau merujuk sumber-sumber yang boleh memberi jawapan yang lebih tepat dan akhirnya membuat kesimpulan selepas analisis berlaku.

Cara begini boleh meningkatkan kualiti berfikir para remaja kerana sesuatu yang datang tidak hanya diterima bulat-bulat melainkan selepas melalui proses analisis yang baik.

Maklumat dalam Islam adalah maklumat yang benar. Sandaran kepada pemikiran yang analitikal boleh membimbing remaja ke arah kebenaran. Al-Quran adalah perkhabaran dari langit yang terkandung hikmah bagi mereka yang berfikir.

Apa yang dirakamkan dalam al-Quran memerlukan daya tafsir dan taawil yang baik. Daripadanya remaja akan mendapat saripati ilmu kerana menerusi pemikiran analitikal sumber daripada Allah itu akan memimpin pemikiran remaja ke arah yang lebih bermakna.

Contohnya, secara analitikal proses perubahan, pembangunan dan kemajuan yang berlaku terhadap umat manusia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu lagi tamadun lahir, peradaban wujud. Al-Quran merakamkan kisah Firaun dan Nabi Musa dalam perspektif yang amat menarik. Firaun mengaku dirinya Tuhan dan memiliki kuasa yang tidak terbatas.

Dipaksa

Lalu orang-orang di bawah kekuasaannya dipaksa tunduk dan sesiapa yang bangkit melawan akan dihapuskan dengan zalim. Watak Nabi Musa amat menarik untuk dianalisis. Bagaimana Nabi Musa mendekati Firaun dengan bahasa yang lembut dalam siri dakwahnya yang amat bijaksana. Akhirnya kesombongan Firaun itu menemui padah apabila dia tenggelam, hanyut dan terapung di Laut Merah. Ini patut menjadi iktibar.

Secara analitikal kisah ini menggambarkan pada setiap zaman akan ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Atau berlagak seumpama kuasa yang amat berkuasa.

Akhirnya watak-watak seperti ini akan menemui kehancuran dan musibah daripada Allah di atas perbuatannya. Berfikir analitikal dalam konteks al-Quran membawa para remaja sentiasa sedar dan menginsafi bahawa kisah-kisah dalam al-Quran terkandung hikmah, rahsia dan pengajaran yang amat mulia.

Berfikir analitikal secara Qurani boleh membimbing remaja ke arah pemahaman yang lebih jelas dan benar terhadap apa saja yang berlaku. Kejadian sesuatu perkara di samping sebab-akibat yang terfikir oleh manusia banyak juga yang berlaku di luar kemampuan manusia memikirkannya.

Berfikir analitikal tidak saja menghubungkan sesuatu kejadian kerana faktor alam dan manusia. Banyak juga kejadian yang berlaku bersebab daripada takdir Allah.

Asas ini penting bagi remaja supaya sandaran tentang qada dan qadar bukanlah datangnya daripada manusia. Ia datangnya daripada yang Maha Perkasa dan Berkuasa. Manusia boleh merancang tetapi Allah Maha Pentakdir.

Berfikir analitikal Qurani boleh memberi keseimbangan dalam melihat sesuatu perspektif peristiwa, kejadian dan perlakuan. Ini kerana remaja boleh mengalami kebuntuan berfikir jika faktor manusiawi tidak menjadi jawapan yang tepat tentang berlakunya sesuatu melainkan remaja dapat menghubungkan faktor manusia bersama-sama dengan faktor Ilahi. Ini menjadikan remaja yakin terhadap kuasa dan ketentuan Allah s.w.t..

Saturday, 28 March 2009

No HELMET

Kali ini saya terpanggil untuk berkongsi pandangan dan pengetahuan saya tentang Liberal. Ini disebabkan perbualan di antara saya dan seorang kawan saya. Kawan saya cakap, "ini liberal tak bertempat". Waktu itu saya senyum jelah..hee. Saya setuju dengan kata-kata beliau. Kuatkuasa memakai helmet di sekitar kampus. Saya rasa ramai yang melanggar peraturan ini. Mana-mana tempat pengajian khususnya, pelajar melanggarnya juga. Di situ persoalan timbul di antara kawan saya dan saya. "Ooo, bab-bab helmet nak pulak dikuatkuasakan, tapi tudung, menutup aurat tak dikuatkuasakan, tak de lak denda, takde lak signboard,. "HELMET ZONE".. " Tuh yg terkeluar ayat "Liberal tak bertempat".

Banyak kali dah perkara seperti ini sy berkongsi/berdiskusi/bercerita tentang konsep liberal ini pada kawan saya itu. Cuba kita fikir-fikirkan. Pernah dahulu saya sahaja dan sengaja bertanya seorang penjaga. Penjaga tudung di masjid Putrajaya. Pada waktu itu saya rasa, orang itu adalah AJK Masjid. Well, foreigner datang nak melawat masjid n nak tengok2 masjid. Saya bertanya kepada beliau...

"Kenapa perlu sediakan jubah??"
"Nak jaga imej masjid."
Dari situ saya fikir. Kenapa penguatkuasaan menutup aurat cuma berada di Masjid aje?? Diluar masjid tidak pula. Apa bezanya mensucikan masjid dan mensucikan agama Allah. Apa bezanya jihad memerangi nafsu dan jihad di jalan Allah. Ya memang benar, jihad memerangi nafsu itu jihad Akhbar. Akan tetapi tidak mengatasi jihad fisabilillah. Begitu juga dengan mensucikan masjid dan mensucikan agama Allah. Wallahulam...

Jika kita tengok maksud Liberal menurut Kamus Dewan, perkataan Liberal didefinisikan sebagai “1. (bersifat) condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik (misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan), (fahaman) bebas. 2. bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka (tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya).

Dan inilah cuba diangkat oleh pemimpin sekarang. Dimana Barat sokong Islam Liberal. Islam Liberal itu adalah satu fahaman sesat yang berpunca dari sifat tidak yakin diri,merasa rendah diri (inferiority complex) dan mengagung-agungkan gaya pemikiran Barat oleh segolongan orang Islam.

Merujuk kepada definisi di atas, Islam sememangnya sebuah agama yang liberal. Ia membebaskan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk, bahkan juga membebaskan manusia daripada penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia. Islam juga memiliki dasar yang terbuka terhadap peradaban manusia selagi mana ia tidak melibatkan syirik yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyalahi syari‘at-Nya dan kepercayaan kurafat yang merendahkan kedudukan manusia sehingga ke taraf kebinatangan.

Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan Islam Liberal? aksudnya penambahan kata 'Liberal' pada Islam yang sudah sememangnya liberal adalah sesuatu yang diada-adakan,bersifat tidak tulen dan meniru-niru pengaruh luar serta menunjukkan unsur-unsur tidak memahami seluruh konsep dalam Islam itu sendiri.

Apakah yang dimahukan oleh fahaman ini?
Jawapannya dapat kita lihat sendiri pada penambahan perkataan “Liberal” kepada Islam yang sememangnya sudah liberal. Ertinya fahaman ini mengkehendaki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang sedia ada dalam syari‘at Islam yang asli lagi tulen.

Golongan ini sesuka hati cuba mengubah syariat mengikut selera mereka.Selalunya mereka mempunyai autoriti dalam melakukan kerja kotor ini disebabkan kebanyakan mereka terdiri dari cerdik pandai Islam dan pengamal undang-undang. Cerdik pandai Islam ini nampaknya telah tersesat dari apa yang mereka pelajari ataupun disesatkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka terasa hebat dan ego mereka semakin menjadi-jadi sehingga hukum-hukum agama pun mereka cuba mencabarnya.Para pengamal undang-undang pula (Islam Liberal) sebenarnya golongan yang teramat jumud dan sempit pemikiran mereka apabila menganggap syariat Islam boleh diubah dan dipinda sebagaimana undang-undang manusia.Mereka memandang agama mengikut tempurung akta,peraturan dan pindaan.Mereka tidak dapat membezakan yang mana satu hukum Tuhan,yang mana satu hukum manusia.Mereka tidak cuba memahami hikmah di setiap suruhan Tuhan tetapi cuba mencabarnya seolah-olah Tuhan itu manusia biasa yang terhad pengetahuannya.

Sesuka hati nak amik yang mana perlu dan bermanfaat. "Liberal tak bertempat" hehehe. Ini adalah ciri-ciri yang terdapat dalam golongan Sekular. Golongan Islam Liberal juga gemar menolak dan menerima ajran-ajaran Islam mengikut selera mereka. Pada mereka agama seperti pilihan makanan di bufet-bufet. Jika mereka setuju mereka akan mengekalkan ajaran Islam tersebut. Jika tidak menepati selera mereka,mereka akan menolak. Namun begitu keceluparan mereka naik satu tahap lagi berbanding golongan Sekular. Mereka tidak menolak begitu sahaja kerana seterusnya mereka cuba meminda dan mengubah ajaran itu sehingga menjadi ajaran baru yang di'rebranded'kan konsepnya dari ajaran asal. Sama ada mereka ini menolak AlQuran tetapi mengambil Hadis,ataupun menolak Hadis tetapi mengambil AlQuran. Ada juga yang menolak separuh isi AlQuran dan Hadis dan mengambil separuh yang selebihnya. Dalam hal ini pangkat mereka sama taraf dengan golongan Islam Sekular.


Setakat ini sahaja yang cross my mind. Itu pun sebab ada orang bertanya nape tak upadate blog??..huhu..

Thursday, 19 March 2009

Kisah & Risau

Kerisauan wujud apabila adanya 'kisah' dalam hati-hati mukmin yang luhur Imannya, yang solid aqidahnya, yang tinggi fikrah islamiyahnya.
Kenapa kita perlu rasa risau, duit kita hilang apabila kita simpan dirumah(bukan bank)..
Kenapa kita perlu rasa risau, bekalan kita habis bila kita bermujahadah di fisabilillah..

Kita terlupa tentang perkara yang sepatutnya dirisaukan..
Kita akan amek kisah apabila perasaan risau datang kepada kita. Selagi tak risau selagi tuh kita tak kisah betul tak??

Sama jugak dengan agama Allah nie..kita ada tanggungjawab sebagai Khalifah di muka bumi ini.. Tak semestinya agamawan, ust2, ustz2, dan ulama2 ini dipertanggungjawaban ttg hal ini..

Kita tak kisah, perbankan sekarang disertakan riba' pinjaman.

Kita tak kisah, orang murtad tidak dihukumi.

Kita tak kisah "kondom dan suntikan jarum" cara penyelesaian menyelesaikan masalah anak luar nikah dan penyakit aids. Kita tak kisah, bukan kita pun terlibat dengan kancah maksiat ini.

Nampak sangat kita tak risau tentang dosa riba' (termasuk 7 jenis dosa besar like menyekutukan Allah, menikahi ibunya sendiri).

Nampak sangat kita tak risau tentang gejala murtad; "alaa, masih kecil lagi bilangannya(2 drpd 10 telah murtad)" tapi masalahnya bukan bilangan, tapi perbuatan murtad itu. Lupakah kita, bagaimana sikap Syaidina Abu Bakar as-Siddiq terhadap orang murtad dan Nabi palsu??

Nampak sangat kita tak risau, kita risaukan sgt ttg anak luar nikah dan penyakit aids. Tapi kita tak risaukan perbuatan zina itu, sepatutnya itulah patut kita risaukan.

Banyak lagi perkara hendak ditulis tentang "kisah & risau" nie. Kita tanya diri sendiri, apakah kita kisah dengan maksiat yang berleluasa di sana-sini?? Hukum-hakam separa Islam & ala2 Islam?? Menilai jenis kesalahan yg datang dari manusia yang rakus??..Dan kita tanya Iman kita..Renungi setiap rukun Iman yang 6 perkara itu. Apa yang anda faham apa itu aqidah??;


Beriman pada Al-Quran, bukanlah semata-mata mengimani kewujudannya. "oh, percaya2 kitab2 memang diturunkan"..tapi adalah untuk mengimani perintah dan laranganNya dan diterapkan ke tengah-tengah kehidupan umat manusia. Saudaraku sekalian, Sunnah/perbuatan Rasulullah SAW adalah perbuatan dan kebenaran yang jelas dari Allah. Sekian, wallahulam.

Tuesday, 17 March 2009

Aktivitas Hari Esok

Esok petang ada banyak aktivitas di universitasku. Banyak program belah petang. Tataw nak pilih mana. Program2 yg dijalankan ini adalah merupakan salah satu(yang salah jangan ikut. Yang betul, sila ikut..so ayat yg tepat MERUPAKAN BETUL SATU..hahaha) projek budak2 senior yang amek subjek professional communication. Sengaja dipilih hari yang sama, agar kemenangan dan penilaian dibuat sendiri oleh pengunjung..orang ckp, "apa kata servey"..

Pelbagai risalah(sila betulkan, ribetul :p) yg dorg edarkan kt students.. Setiap group, akan membawa aktiviti berlainan. Ikut mana yang best, korang pergi lah..Ada group, selitkan indoor games, ada yg wat cabutan bertuah..Tapi mtlmt aktiviti ialah berkaitan dgn learning english..Well, kita orangkn budak British, nak tak nak kena gak kaitkan..Tp, still gak cakap bahasa Melayu.. hehehe

Perkara-perkara ini pernah aku alami semasa diploma dulu..Akitiviti yang menyeronokan..diberikan modal utk buat perniagaan..telah dibahagi2kan group..setiap group dibekalkan modal..Bape??haaa itulah adalah rahsia..Lagi satu aktiviti, ialah projek semesta. Dak Information Technology vs Computer Systems & Networking. Yg ini parah bagi aku..Ada masalah politik di dalam group Computer Systems & Networking. Certain bdk dari kelas kedua tidak setujus dengan plan bdk kelas aku. Macam2 lalang ada kt situ. Batu api ada gak. Pembawakan ini disebabkan idea yang kami bawak ini seolah-olah tak diterima oleh kelas kedua. Ya, aku rasakn begitu..Kelas aku kut silap step..Masa sesi pembentangan projek kelas 1 dan 2, kelas aku ini nmpk extreme/berkeras dalam mmberikan keputusan(nk menang, orang kata)..Kami rasekan, apa yg dikehendaki oleh pihak atasan kami follow malah kami sapu semua(tapi semua pun)..contoh, pihak kolej senaraikan terms yg perlu ada dalam suatu projek, A, B, C, D & E.. Idea kami dapat, A,B,C & E..Tp memerlukan modal yang besar. Maknanya budak2 kena advance duit sampai cukup RM700. Utk dptkan penderma-penderma, tidak menjadi masalah bagi kami masa tuh.Kami banyak 'kaki'. Apakan daya, mereka tetap tolak atas sebab projek mahal dan kena advance, dan ditambah nk wat T-Shirt rasmi projek..

Hendak pulang ke pangkal jalan, sudah terlambat. Tepung telah bersepah, rambut telah putus. Pada akhir keputusan, kami berpisah group.Berpisah group bermakna modal dibahagikan dua. So modal menjadi kecil, plan pertama kami terpaksa batal begitu sahaja. Persoalan yg kami ajukan kepada group kami selepas berpisah group. "Kenapa perlu ada perkataan ,kelas pertama pandai, memang gempak, mesti dorang nk buat jugak dgn keputusan dorang even kita(kelas kedua) diberi peluang." kenapa perlu ada mentaliti sedemkian rupa??kenapa??

Tapi itulah..apa yang dibawa semasa zaman belajr dahulu, mesti dibawa n berlaku semasa di alam pekerjaan..setujuk tak??...hehe

kt sini aku nk bgtaw korang ttg aktiviti yg perlu aku pegi esok..1 aktiviti je yg aku tertarik. Yang tertarik aku nyatakan diatas sekali..Everyone is invited..hehehe..


______________________________________

FURTHER STUDY TALK
(UK)

Speaker

MISS NOOR'AIN ABDULLAH
NAZZA EDUCATION

Date: 18 March 2009 (Wednesday)
Venue: TTL 1
Time: 1430-1730

Topics
- Advantages Studying in the UK
- Funding Opportunities
- Application Procedures
-Courses available and duration of study
- Nazza Education services

____________________________________


ENGLISH AWARENESS CAMPAIGN

Time: 1400-1700
Date:18/03/2009
Venue: 3rd Floor
Games: SCRABBLE(GUESSING WORDS)


________________________________


ENGLISH AWARENESS CAMPAIGN

Venue: Level 3
Date: 18.03.2009
Time: 1500-1700
Group:L01-T01
"The important of English in geography may save lives"

____________________________________


ENGLISH AWARENESS CAMPAIGN
Nursery Rhyme

Date: 18.2.2009
(Wednesday)
Time:1500-1700
Venue: Level2

__________________________________

ENGLISH AWARENESS CAMPAIGN


Date: 18 March 2009
Venue: 4th Floor
Time: 1400-1700
Group:L03-T02

IMPROVING ENGLISH VIA READING!!

Come and join us
-more activities and great prizes are waiting-

__________________________________


Lagi satu, tengok movie, The Lion King.

..kupon dorang hilang ntah ke mana..huhuhu

___________________________________

Saturday, 14 March 2009

Daulat o0 'Daulat'..Hmm, mana peginya Daulah?

Terdapat 4 tata cara pengangkatan Khalifah iaitu:

a) Anggota majlis ummat dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa soalan. Lalu nama-nama mereka diumumkan, dan kaum muslimin diminta untuk memilih salah satu dari mereka.

b) Hasil pemilihan diumumkan, sehingga kaum muslimin mengetahui siapa calon yang memperoleh suara terbanyak.

c) Anggota majlis ummat segera membai'at calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Khalifah, untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

d) Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, diumumkan kepada khalayak siapa yang menjadi Khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai keseluruh umat, dengan mengumumkan namanya dan sifat-sifat yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala negara.http://raktamrittika.files.wordpress.com/2008/09/najis-image.jpg


Itulah serba sedikit cerita pemilihan pemimpin atau khalifah dlm Fasal Khalifah dlm struktur dalam Islamiyah

Kemanakah halatuju Malaysia selepas ini?? Menjadi sarang jenayah atau merudum sebagai negara tak berdaulah Islamiyah ini??

Kita tahu bukan beberapa detik aje lagi, negara kita dipimpin orang baru..Driver baru, kenderaan lama(sama aje). Kalian sendiri sudah dapat bezakan yang hak dan batil, bukan??

Pemimpin yang macamna kalian pilih dan pemimpin yang macamana Allah pilih dan Rasulullah didik?? Fikirlah baik2.. Uli amri yang macamana yang wajib ditaati??

Ya, kita tidak lama lagi mendapat memimpi baru. Mungkin corak baru juga kita dapat.. Tapi mustahil untuk mendapat corak yang baru lagi baik. Kita lihat George W Bush & Obama, apa beza mereka nie?? Apa yang sama dengan mereka berdua nie?? Yang bezanya adalah dari parti yang mendukong George W Bush & Obama. Tetapi yang sama ialah sistem pemerintahan. Mereka tetap anuti ideologi kapalisme.

Kita imbas kembali (d) dengan realiti dan era 1400. Ada yang masih terlepas pandang, sengaja tutup mata dan tak amik tahu dalam hal memilih pemimpin. Sebelum ini kita pernah dengar khabar hangat dari berita-berita dan akhbar-akhbar tentang bakal PM Malaysia. Pertuduhan membunuh yang masih belum selesai lagi. Layakkah??

Saya bukan lah nak mengaibkan beliau. Benda ni semua orang dah tahu ceritanya. Tiada pertuduhan rasmi ke atas bakal PM Malaysia. Cerita itu begitu nyaring sembang-sembang di persekitaran rakyat Beliau adalah suspek paling relevan dengan motif pembunuhan Altantuya Syaribu. Saya tidak ingin mengukuhkan pertuduhan tetapi apakah kredebiliti seperti ini layak jadi PM sekiranya pertuduhan palsu ke atas Anwar telah mengheretnya ke penjara selama beberapa tahun sehingga beliau dibuktikan tidak bersalah.

Saya sekali lagi tertanya-tanya kemana peranan kita?? Bukankah kita orang Islam dan mempunyai majoriti terramai dan agama Islam sebagai agama rasmi sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan ciptaan manusia itu. Mahukah kita dipanggil sebagai negara berulat oleh orang luar?? Semua pemimpin ada kes jenayah!!

Apa ini semua!!! Please!! sedar lah kalian.. saya dan kalian empunya tanggungjawab dalam pemilihan pemimpin. Saya dan kalian dan generasi muda mahukan masa hadapan yang baik. Kehidupan kami pasti dipayungi rahmat apabila pemimpin kami menerapkan hukum-hukum Allah. Jangan kerana gilakan jawatan masa hadapan kami jadi medan pertaruhan. Yang tak layak tak payahlah nak tamakkan kuasa jangan jadikan politik pasar jawatan. Jangan jadikan dewan rakyat bursa pangkat. Sultan-sultan perlu kembali mencampuri politik negara sehingga keadaan kembali bersih.

Rakyat takkan tenang jika hidup di negara yang terpisah dari kehidupan dan Islam. Dimana kecintaan kalian terhadap Allah & Rasulullah SAW?? Kelak pasti kalian mencariNya untuk pinta keselamatan dari dihumban ke neraka jahanam yang pasti menyakitkan dan Rasulullah pula, kalian memohon syafaat agar diringankan dan dibebaskan dari seksaan neraka jahanam. Bagaimana Allah dan Rasulullah SAW mahu menolong dan beri syafaat kepada kamu sedangkan kalian tidak mencintai dengan apa apa yang di cintai oleh Allah dan Rasulullah SAW..

Wallahulam..

Friday, 13 March 2009

Fakta atau Auta

Mlm yg agak membohsankan..rase mual lak..hahaha..maybe sebab byk call org kut-radition phone-..tetamu kt bilik sy kl ini ialah batman or kalu..kelakar orgnya..serious tak serious n caya tak caya klu korg berborak dgn dy nie..dy dtg sbb nk ajak g tgk wayang sok..tgk cite Dragon Ball Evolution..mcm malas nk gie..tiket comfirm masih mahal lagik..haih..buhsan2..

lewat kol 10.30 klu tak silap..sy main msg dgn sorang hamba Allah nie.. dy tny sy, tgh buat ape tuh??..so sy jawab lah, tgh tgk kucing...dy msg gik..yg dy nie tak suka kucing tapi bukan benci kucing..ooo..gitu..mcm org2 ku katakn kepadanya..

dy tanya lagi..masih tgk kucing lg ke?? hati ku tergelak sekejap..maybe dy igt sy tgh tgk kucing sebenar kut..maksud sy, kucing berada bersama sy..sebenarnya sy tgk kucing kt tenet..hahaha

Hrmmm.. tataw nk post post..entri kl nie menceritakan ttg kucing..kucing dan lelaki..haih..terselik juga kaum adam dgn cerita kucing nie..


1) Kucing jantan suka dibelai.

~ Ya, memang lelaki suka sangat dibelai oleh perempuan, tak kira la awek ke, isteri ke, ibu ke... Memang mereka suka dibelai tetapi AWAS, mereka mungkin akan mencakar anda jika anda mengasarinya. Jadi berlembut la dengan lelaki. Mereka tak suka wanita yang kasar.

2) Kucing jantan kuat makan & cepat lapar.


~ Kucing memang kuat makan & akan mudah menjadi cepat lapar. Jadi, paham ajelah, bukan setakat makanan sehariannya aje yang perlu dijaga, "makanan" batinnya juga perlu dicukupkan. Jadi, jagalah makan minumnya. Seorang suami suka masakan isterinya. Kepada yang bertitle Girlfriend, belajarlah masak dari sekarang. Yang bertitle isteri, masak lah untuk suami jika tidak mahu dia mencari lain. Jika tak tahu, belajarlah. Tak sia-sia kalau
tambah ilmu rumahtangga ni.

3) Kucing jantan kuat tidur.


~ Lelaki memang kuat tidur. (tp ada juga yang jenis tak kuat sngt, tp bilangannya amat sikit). Dan kerana itu, bagilah peluang kepada lelaki untuk tidur secukupnya, jika tidak, ada yang akan mengamuk lebih teruk lagi jadi seperti kucing, dia tidak akan mengamuk tetapi akan beralih tempat tidur. Anda mahu suami anda beralih tempat tidurnya ka???? Jadi, jangan kacau time dia tidur.

4) Kucing jantan kuat merayap.

~ Lelaki juga sama seperti kucing (selalunya lah). Mereka gemar merayap & melepak, selalunya dengan kawan2 (ni tak sama dengan kucing). tetapi sebagai penjaga kucing, selalunya kita akan melepaskan kucing kita keluar, kerana kita tahu dia akan pulang sendiri. Begitu jugak lelaki. Agak sama kan??? TETAPI, jika kucing mahal/baka baik, selalunya kita akan mengurungnya di dalam sangkar kan. Cuba kita lepaskan dia, confirm dia akan lari sebab dah jumpa kebebasan. Kesimpulannya, janganlah "kurung" lelaki.

5) Kucing jantan mahal/baka baik makan Friskies, kucing jantan kampung makan ikan lauk nasik.
~ Sama cam lelaki, ada lelaki tastenya camni, ada lelaki tastenya camtu. Kita kena faham taste lelaki itu dahulu, sebelum kita buat satu relationship dengan dia. Kite kena saling memahami.

6) Kucing jantan tak suka dipaksa.

~ Ermmm, ni memang sangat2 betul. Sama cam lelaki, lelaki ni amat pantang dipaksa. Dia paksa tak ape, (tengok kucing, dia akan mengiow kat tuannya selagi tak dapat makanan). Macam kucing, kita takleh paksa dia tidur, takleh paksa dia makan & takleh peluk dia dengan paksa. Nanti kena cakar babe!!! Janganlah memaksa lelaki. Bagi dia space dia tp dalam masa yang sama pantau. Jangan sampai dia main kayu 3 plak.

7) Kucing jantan ada perasaan ingin tahu (curiosity).

~ Kalau kucing suka melihat benda-benda pelik dan lari untuk memegangnya, samalah dengan lelaki. Mereka suka mencuba benda yang baru dan benda yang tak pernah mereka rasa. Tengok sahaja Mat Gian, lebih 85% adalah org lelaki. Lelaki ni kan ada otak kan.... Lu pikirlah sendiri mana yang baik dgn yang buruk kan.

8) Kucing jantan akan merebut kawasan mereka.

~ Ini selalu dalam kes lelaki samseng la ataupun Along. Nak rebut2 kawasan. Mereka nak tunjuk ego mereka. Biasa lah lelaki ni mesti nak tunjuk ego mereka. Layan!!!!

9) Kucing jantan ada yang ego/buat bolayan kat tuannya/org sekeliling.

~ Kucing juga ada ego mereka. Tengok kalau kita panggil ia, "miow, miow mari sini", (kalau time ia tak lapar), mampus ia nak datang kat kita. (lainlah kalau memang kucing tu dengar kata/educated). Kalu kita kejar, ia akan lari. Macam lelaki jugak, makin dikejar, makin dia nak lari dari kita. Nama pun lelaki, mereka takkan nak tunduk, lebih2 lagi kepada perempuan. For sure anda kenal lelaki anda, guna la bermacam cara untuk lembutkan hati mereka. Tapi bukan minta mereka tunduk dengan kita ya.. Mereka perlu dihormati.

10) Kucing jantan takkan pernah setia kat seekor kucing betina.
~ Kalau diikutkan ini tak berapa sama, tp ada persamaannya. Ikut kajian, hampir 78% (berdasarkan majalah Cleo keluaran bila ntah), lelaki takkan akan kahwin dengan girlfriend pertama dia (pls note: secara specificnya bukan cinta pertama tp first girlfriend pertama dia). Begitu juga dengan lelaki yg modern (of coz) dan bkn yang conservative, selalunya tidak akan berkahwin dgn first girlfriend dia. Tetapi ada juga la species lelaki yang memang setia pada yang satu dari girlfriend pertama & jenis taknak tukar-tukar girlfriend/isteri (yang tu tak
ikut perangai kucing la)

** FIKIR-FIKIRKAN LAH YE........ Jangan marah ye org lelaki..... Benda ni nampak cam suka-suka tp ada faktanya juga...

Thursday, 12 March 2009

When Seeing Something Disapproved

On the authority of Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu 'anhu, who said: I heard the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, say:
"When any one of you sees anything that is disapproved (of by Allah), let him change it with his hand. If he is not able to do so, then let him change it with his tongue. And if he is not able to do so, then let him change it with his heart, though that is the weakest (kind of) faith."
(Muslim)The Caliphate is the answer
Wednesday, 11 March 2009

Menghindari Ketaksuban, Kefanatikan & Seterusnya Kebodohan
Allah berfirman yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu." [Al-Baqarah:208]

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan: "Allah swt telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar menggunapakai sistem keyakinan Islam (`aqidah) dan syari'at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu."[Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu
Katsir I/247]

Imam Thabariy menyatakan : "Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam."[Imam Thabariy, Tafsir Thabariy, II/337]

Syariat Islam termasuk urusan peribadatan khusus mahupun yang berkaitan urusan dunia seharian.Pensyariatan tersebut dalilnya ada yang berbentuk rinci seperti cara solat, puasa dan ada juga dalam bentuk garis kasar seperti sistem ekonomi. Dan fungsi mujtahid melakukan ijtihad untuk menggali nas2 syara untuk digunakan oleh umat terutama mereka yang tidak mampu melakukan ijtihad.

Maka, lahir ramai para mujtahid yang telah menunjuk jalan istinbat hukum sehingga mampu mengeluarkan hukum iaitu ijtihad.. kemudian dari sini lahirnya mazhab. Oleh itu, menjadi kebodohan yang amat sangat dan memalukan jika ada pihak yang tidak menerima keabsahan mazhab. Sedangkan terdapat ramai mujtahid sendiri yang mengikuti mazhab tertentu. Bagi kita yang berusaha memahami Islam dan mengamalkannya sebaik mungkin, hendaklah kita mengetahui dalil2 sehingga diistinbat ijtihad yang kita ikuti walau dari mana mazhab. Maka tidaklah kita menjadi mukallid ami yang mengikut membuta tuli tanpa mengetahui dalil2 dan kaedah yang digunakan.

Seterusnya, jika kita telah mengikut ijtihad tertentu dan ada ijtihad lain yang berbeza dengan ijtihad yang kita ikut, janganlah kita menjadi orang yang bodoh sombong memperlekeh dan menghina ijtihad lain dengan nama bid'ah, sesat dan sebagainya. Kerana ia masing2 adalah ru'yul Islami (pemikiran Islam) yang mana ia adalah perkara yang boleh diijtihadkan dan sememangnya ia sah sebagai ijtihad.

Dalam hal seperti solat, shaum, zakat, haji dan perkara lain yang telah diselesaikan oleh para mujtahideen lebih 1000 tahun dulu, janganlah kita gaduh2kan lagi. Inikan kefanatikan@ ketaksuban yang terlalu menyedihkan. Memilukan lagi, dalam perkara kehidupan seharian sekarang, ada yang sanggup menghalalkan sistem globalisasi, demokrasi kapitalisme yang nyata kufur tanpa perlu diijtihadkan. Bolehkan sistem kafir diijtihadkan dengan pelbagai alasan atau pun mursalih mursalah?

Oleh itu, marilah kita sedar siapakah sebenarnya musuh umat Islam. Jemaah2 Islam yang berbeza pendapat dengan kita bukan musuh kita, mazhab2 Islam seperti Syafie, maliki dsbnya bukan bid'ah sesat, aliran2 seperti thariqat bukan tempat untuk kita hina, kutuk dan keji. Ini semua kita semua adalah umat Islam. jika mereka silap tergurlah dengan hikmah(dalil yang quat dan Uslub yang betul). Jika kita silap, akurlah, jangan besar kepala.

Musuh kita adalah kapitalis Amerika Syarikat, Israel, Britain, Perancis dan sesiapa sahaja yang menentang tertegaknya kembali Islam. Apa ke sengalnya kita bergaduh dengan aliran islam yang lain sedangkan musuh2 Islam yang nyata memerangi umat Islam ini kita biarkan. Kerajaan2 yang bertopengkan Islam kita dodoikan. Ingatlah kata2 nabi yang bermaksud…
"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka telah melakukanya (masuk Islam atau tunduk kepada aturan Islam) maka terpelihara oleh-Ku darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan jalan yang hak. Dan hisabnya terserah kepada Allah. (HR. Bukhari, Muslim dan pemilik sunan yang empat)


Monday, 9 March 2009

Khilafah: 3 Mac & 28 Rejab kejatuhan institusi terbesar IslamBelum terlewat lagi kut untuk ana bercerita ttg 3 Mac. Rase2nya semua sudah tahu peristiwa hitam ini.

SEJARAH yg perlu kita ketahui bagaimana Kamal Atarturk mendapat mandat sebagai Khalifah. Ketika itu sedang rancaknya Perang Dunia pertama. Yahudi telah menyusun tentera dan kemenangan Kamal untuk menunjukkan bahawa Kamal-lah yang boleh menyelamatkan umat Islam, bukannya Khilafah. Taktik Yahudi nampaknya berjaya.


Ottoman-Empire-Public-Demo

Salah satu pemberontakan rakyat yang disusun Yahudi untuk menggulingkan Sultan Abdil Hamid 2. Penggulingan Sultan Abdul Hamid 2 maka, hilanglah wira terakhir umat Islam.
Tanggal 3 Mac lalu genaplah 85 tahun kelenyapan institusi terbesar pemerintahan Islam di Instabul, Turkey. Sepanjang 85 tahun inilah macam-macam dan pelbagai masalah timbul; zahir dan batin. Sudahlah ditimpa masalah, gaya hidup tidak lagi selari dengan Islam. Nikmat 'payungan Islam' genarasi ini di'tarik'. Di tarik itu bukanlah akhir sejarah umat Islam. Allah SWT tetap mempunyai hamba-hamba yang selalu berjuang dengan ikhlas untuk kembali menegakkan agama-Nya. Dan janganlah pula kita berpegang 'benda' lain atas sebab "sekarang semua tidak syarie lagi". Mengapa masih berfikir seperti itu lagi?? Mengapa tidak bangkit dan menghalang penyakit dan masalah itu terus wujud. Kita nie tengah duduk-duduk melepak or minum air teh kt warung. Tiba2 datang seorang hamba Allah, memberitahu kita, "Aku nk bunuh kau!!" dengan pisau berada digenggamnya. So, apakah tindakan kita??. Protect diri bukan?? Macam itu juga agama Islam. Tak kan nak biarkan yang sememangnya tidak Syarie hendak ia terus hidup dan berkembang. Lama2 ia makan kita juga. Bumi tidak redha kita berada dipermukaannya. Agama Allah wajib dipelihara, dan dia(agama) adalah yang paling teratas yang wajib dijaga.

Marilah kita bangkit berjuang menegakkan syariah dan khilafah secara bahu membahu dan bergotong royong! Marilah kita raih kemuliaan dunia dan akhirat dengan menegakkan syariah dan khilafah! Sungguh, ini adalah perjuangan yang menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin.


Tanpa tegaknya Khilafah, kita hanya akan dapat menerapkan sebagian syariah, bukan seluruh syariah. Apakah kita sudah puas dengan secuil penerapan syariah ini? Apakah hanya itu yang kita kehendaki? Apakah itu diredhai oleh Allah Rabbul ’Alamin? Sungguh, tidak!

Akhirul kalam, marilah kita camkan firman Allah SWT berikut agar kita semakin terdorong menerapkan Islam secara total, bukan Islam setengah-setengah. Allah SWT berfirman :

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (QS Al-Baqarah [2] : 85)

Ya Allah, saya sudah menyampaikan! Saksikanlah! [ ]*****************************

Khilafah Ada Demi Syariah

Khilafah, adalah suatu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang didirikan untuk satu tujuan, yaitu menegakkan hukum syariah Islam, bukan hukum yang lain.

Walhasil, keberadaan Khilafah itu bukanlah demi kekuasaan atau pemerintahan itu sendiri, melainkan untuk menegakkan syariah Islam yang memang wajib hukumnya. Khilafah ada demi syariah.

Di sini tepat sekali kita mengingat penegasan Imam Ghazali dalam kitabnya al-Iqtishad fi al-I’tiqad mengenai eratnya hubungan kekuasaan dan agama. Atau dengan kata lain, eratnya hubungan Khilafah dan syariah. Kata Imam Ghazali,"Ad-diinu ussun wa as-sulthaanu haris. Wa maa laa ussa lahu fa-mahdumun wa maa laa harisa lahu fa-dhaa`i’." (Agama adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak ada asasnya akan roboh dan apa saja yang tidak ada penjaganya akan hilang).

Jadi, kewajiban Khilafah sebenarnya sekedar mengikut pada tujuan asal yang menjadi sebab didirikannya Khilafah, yakni penegakan syariah. Kaidah fiqih mengatakan at-taabi’ taabi’ (Apa saja yang mengikuti [sesuatu yang lain], hukumnya mengikuti sesuatu yang lain itu) (Imam Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhai’ir fi al-Furu’). Maka menegakkan Khilafah wajib karena mengikuti hukum menegakkan syariah Islam yang statusnya wajib.

Benar, menegakkan syariah Islam itu wajib hukumnya, berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah yang banyak sekali (lihat misalnya QS 4:65, QS 5:48, QS 5:49, dll). Selain jelas wajibnya, menegakkan syariah juga mempunyai banyak urgensitas (ahammiyah) dalam perspektif Islam. Antara lain :

Pertama, tegaknya syariah berarti akan dapat mewujudkan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Allah SWT berfirman :

"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (QS Adz-Dzariyaat [51] : 56)

Beribadah kepada Allah dalam ayat ini, maknanya bukanlah ibadah mahdhah saja, seperti sholat dan puasa, melainkan ibadah dalam arti umum, yakni mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah (ithaa`atu awamirillah wa ijtinaanbun bi-nawaahiihi), misalnya menjalankan sistem pidana Islam. Ibadah dalam arti umum ini, jelas tidak mungkin ada tanpa syariah Islam.

Sebaliknya jika tidak ada penegakan syariah Islam, berarti manusia tidak mungkin mewujudkan tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT. Tanpa syariah manusia bisa terjerumus kepada penyembahan tuhan-tuhan selain Allah (QS 9: 31). Mungkinkah seorang muslim dapat beribadah kepada Allah, dengan menggunakan aturan di luar hukum Allah? Dapatkah kita beribadah kepada Allah dengan menerapkan sistem sekuler yang kufur seperti saat ini? Ini sama artinya dengan utopia atau mimpi di siang bolong.

Kedua, tegaknya syariah insya Allah akan membuahkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Sebaliknya dengan mengabaikan dan menelantarkan syariah, manusia akan hidup sengsara dan mendapat azab dari Allah di dunia. Allah SWT berfirman :

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS Al-A’raaf [7] : 96)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Ruum [30] : 41)

Ketiga, tegaknya syariah akan menyelamatkan kita di Hari Kiamat kelak. Sebaliknya siapa saja yang mencampakkan syariah, di Hari Kiamat kelak akan berat sekali azabnya, antara lain akan dibutakan matanya oleh Allah SWT di Padang Mahsyar. Na’uzhu billah min dzalik. Allah SWT berfirman :

"...lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat [di dunia] dan tidak akan celaka [di akhirat]. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta." (QS Thaha [20] : 123-124)

Jelaslah, menegakkan syariah adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-lagi lagi. Menegakkan syariah adalah kewajiban yang sudah final dan tidak boleh dibatalkan oleh siapa pun dan dalam masa kapan pun.

Namun mustahil kita menjalankan kewajiban menerapkan syariah secara menyeluruh (kaffah) tanpa adanya Khilafah sebagai pemerintahan yang pro-syariah. Maka dari itu, tepat sekali para ulama mewajibkan Khilafah karena tidak mungkin kita menjalankan kewajiban penegakan syariah, tanpa Khilafah. Kaidah fikih menegaskan maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa waajib (jika suatu kewajiban tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya) (Lihat Imam Izzuddin bin Abdis Salaam, Qawa’idul Ahkam fi Mashalih al-Anam).

Khilafah Milik Umat Islam

Walaupun Khilafah kini identik dengan Hizbut Tahrir (HT), namun sebenarnya secara normatif Khilafah bukan merupakan milik khusus HT, apalagi ajaran bikinan HT. Khilafah sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Islam, seperti halnya ajaran Islam lainnya semisal sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Siapakah pemilik ajaran sholat, zakat, dan haji? Tentu bukan milik satu golongan saja, melainkan milik seluruh kaum muslimin. Hanya minoritas umat Islam yang menolak kewajiban Khilafah secara normatif.

Kajian normatif yang objektif akan membuktikan, bahwa Khilafah bukanlah sesuatu ajaran asing atau konsep kafir yang disusupkan ke dalam Islam atau dipaksakan atas kaum muslimin. Khilafah adalah benar-benar bagian asli dari ajaran Islam.

Dalam kitab al-Fiqh ’ala al-Mazhahib al-Arba’ah, karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziry, Juz V hal. 362 (Beirut : Darul Fikr, 1996) disebutkan :

"Para imam-imam [Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad] –rahimahumullah— telah sepakat bahwa Imamah [Khilafah] adalah fardhu, dan bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam [Khalifah] yang akan menegakkan syiar-syiar agama serta menyelamatkan orang-orang terzalimi dari orang-orang zalim. [Imam-imam juga sepakat] bahwa tidak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua Imam [Khalifah], baik keduanya bersepakat maupun bertentangan..."

Dari kutipan di atas, jelas sekali bahwa Imamah (atau Khilafah) adalah wajib hukumnya menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad. Selain itu, mereka berempat juga menyepakati kesatuan Imamah [wihdatul Imamah]. Tidak boleh ada dua imam pada waktu yang sama untuk seluruh kaum muslim di dunia.

Mereka yang sepakat tadi adalah para imam yang empat dari kalangan Ahlus Sunnah. Kesepakatan ini hanya salah satu dari sekian kesepakatan jumhur Ahlus Sunnah. Imam Abdul Qahir al-Baghdadi (w. 429 H/1037 M) ketika menjelaskan Ahlus Sunnah dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 248-249 (Beirut : Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 2005) mengatakan, terdapat 15 (lima belas) masalah pokok agama (arkan al-din) yang telah disepakati oleh Ahlus Sunah. Masalah pokok agama yang nomor 12 (dua belas) adalah wajibnya Imamah atau Khilafah.

Pada kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 270, Imam Abdul Qahir al-Baghdadi menjelaskan :

"Mereka [Ahlus Sunnah] berkata mengenai masalah pokok agama ke-12…Sesungguhnya Imamah [Khilafah] adalah fardhu atau wajib atas umat untuk mengangkat seorang imam [khalifah], yang akan mengangkat bagi mereka [umat Islam] para hakim dan orang-orang kepercayaan (umana`), yang akan mengamankan tapal batas mereka, memberangkatkan para pasukan ke medan perang, membagikan fai` di antara mereka, serta menyelamatkan orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang menzaliminya."

Tidak hanya itu, bahkan Imam Abdul Qahir al-Baghdadi menegaskan sikap Ahlus Sunnah yang memandang sesat siapa saja yang menyimpang dari ke-15 masalah pokok agama tersebut (Al-Farqu Baina Al-Firaq hal. 248).

Dari kutipan-kutipan di atas, jelaslah bahwa Khilafah (Imamah) adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan kalangan non Ahlus Sunnah? Sama saja, merekapun juga mewajibkan Khilafah. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Fashlu fi al-Milal wa al-Ahwa` wa an-Nihal Juz IV hal. 78 menyatakan :

"Telah sepakat semua ahlus Sunnah, semua Murji`ah, semua Syia’ah, dan semua Khawarij mengenai wajibnya Imamah [Khilafah], dan bahwa umat wajib mentaati imam yang adil yang akan menegakkan hukum-hukum Allah dan di tengah-tengah mereka dan mengatur mereka dengan hukum-hukum syariah yang dibawa Rasulullah SAW..."

Dari berbagai kutipan di atas, jelaslah bahwa secara normatif, Khilafah sesungguhnya adalah ajaran milik semua Islam, karena mereka semua menyepakati akan kewajibannya.

Ketentuan normatif itulah yang diamalkan secara nyata oleh umat Islam dalam sepanjang sejarah mereka, sejak Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah tahun 632 M hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M akibat ulah agen Inggris, yaitu Mustafal Kamal Ataturk yang murtad.

Isik masa lapang: Tagging Berantai 2

ayoooooo..ade lagik ke????????

"jawapan anda mestilah JUJUR,AMANAH,IKHLAS,SOPAN-SANTUN DAN BERPEGANG PADA PRINSIP…"
1. 7 ciri wanita/lelaki idaman anda.

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

aiseymen..bab2 ciri nie mls nk cite..nnt tak se istimewa r bl org len tahu ciri2 yg aku idamankn.
ini klu aku dedahkan ciri2..xpsl2 jd tumpuan cari jodoh lak..hahahaha...lol..

2. 7 wanita/lelaki yang pernah anda minati sepanjang hidup.

[] Pesuruh Allah
[] Parents including my siblings, sister-i-law, nephews
[] lelaki dan wanita yg respect..
[] sorg gurl cina..terminat sekejap mase zmn sek..mse zmn2 jd pengawas sek..'jodoh' satu department..hahaha//lol
[] pencinta agama
[]

3. 7 perasaan sekiranya keluar dengan seseorang yang anda minati.

[] suka..
[] klu boleh nk je rakam detik2 itu..;p
[] senyum hepi..tataw nk lebarkan mcmne dah..hanya Allah shj yg mengetahui..
[] darah gemuruh..seb bek xkena heart attack..hahaha
[] gelabah sikit kut..
[] gementar (darah gemuruh same ke keadaannya??)-nk cite.. klu tym sedut air kt cwn, air tuh xsampai ke tekak..eh bkn2..xsampai ke mulut..tataw nape..mybe straw tuh pnjg sgt kut..or..aku tak tarik habis-pernafasan tak sempurna mse tuh-..or..air kt straw tuh kering sbb kena tersejat..tersejat sbb 'hot' sgt situasi tuh..lol..
[] haaa, korang..bab2 nie seronok je korg bace ye..dah2..sume cite nak best je..hahaha


4. 7 tempat istimewa yang ingin dilawati bersama pasangan anda.

[] mekah n madinah
[] holland
[] germany
[] japan n madinah
[] rumah sendiri-rumahku syurga
[] umah parent n mertua
[] masjid & syurga(sudah tentu solat berjemaah bersama dirumah/masjid-tiket an-jannah)5. 7 barangan/sesuatu istimewa yang mungkin akan anda hadiahkan pada pasangan anda.

[] cinta
[] ilmu n nasihat
[] doa
[] kasih sayang
[] anak
[] langkah2 menjadi isteri solehah n ketua bidadari-cmne tuh?-
[] pendirian & attitude-setiap perbuatan terikat dgn hukum-

6. 7 tajuk lagu yang akan anda nyanyikan untuk pasangan anda.
.

[] An Nuur 31
[] kau ilhamku
[] nur kasih
[] 10 ayat terawal & terakhir dlm surah al-kahfi
[] surah al-mukminun 1-11
[] words or madah2 yg dy ucapkn kepadaku. yg memotivasikan utk sang suami.

-special song utk wife aku..-


7. 7 rakan yang anda tag dan mahu mereka buat PERIHAL 7 ini.

[] tet
[] sean
[] legob
[] rapis
[] laman sahabat
[] BMI
[] KPTMian

Isik masa lapang: Tagging Berantai 1

almk!! tag ler pulak...layan kn jelah..alang2 bukak tenet..


1. Copy Badge “2008 Cute’s Blogger Award” untuk diletakkan di blog anda.

sorii..malas, nk copy past & upload badge..huhu

2.Link atau ceritakan kembali siapa yg memberikan award ini kepada anda.

[] hrmmm, nama org men'tag' aku ialah ita
[] sempoi
[] tak kedekut
[] agak payah nk jumpa org mcm dy nie..perkara yg yg tak dijangka dek kepala aku, dy buat..
[] pernah dapat hadiah jarak jauh....tp best tak dgr aku 'berleteh'-sesuatu tlh brlaku..;p

3.Setiap bl0gger hendaklah menyatakan 10 fakta/h0bi diri sendiri


[] minat kompol reptlika or plane model.
[] diam2 ubi berisi, diam2 kucing keluar api dri mulut naga..nak try??
aku tak r kejam/zalim. juz get da point or find back the statement 'sudah ludah, pastu jilat kembali' hmm, sound like that r..cukup tym fire blk..-xde sifat dendam pun-
[] suka bahan-membahan nak2 tym mngeteh dgn kwn2 sekutu..asalkn tahu yg mane serious or gurauan.
[] suka gadis..sbb aku nie lelaki so kene r ikut sunnatullah..hehe
[] tersuka kt sorg amoi..masae form 4..mse tuh aku pngawas dgn dy..'jodoh' satu deparment dgn dy..lol..:p
[]4.Anda perlu memilih 5 penerima award seterusnya dan menyertakan nama mereka di bl0g anda.

aisey,sape eh?mm..

[] tet
[] rapis
[] sean
[] legob
[] 3f-08
Related Posts with Thumbnails