From Qur'an || From Hadith

From Qur'an Surah Al-An'am (The Cattle) 6:164

Say: "Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing."

None can bare the burden of another... meaning each of us are responsible for our own actions in this life. we better be sure that we are following the correct understanding of Islam, within the guidelines of the Qur'an and the Sunnah... cause on the day of judgment we will not be able to point fingers at any one else.. not even our sheikhs, imams or maulanas. May Allah (swt) give us the correct understanding of Islam and help us to abide by all aspects of it.

Thursday, 28 August 2008

Sejauh Mana Yang Dikata Zina?? Maksiat??

“Saya tak sangka gambar sebegini boleh dijadikan isu. Saya sedangkan ketika itu suka-suka aje”

“Saya bukannya berzina. Tetapi kami bercumbu sahaja”

”Janganlah menghukum saya. Saya tidak lah sebaik seperti di dalam lakonan itu. Saya adalah saya”

Itulah kata-kata dari seorang pelakon yang baru “naik” dipersada seni tanah air. Amat menyedihkan bagi aku apabila membaca kata-katanya yang disiarkan di hadapan akhbar. Apakah kata-kata dia itu berlandaskan al-Quran dan A-Hadith?? Apakah difinisi zina yang berada di fikiran dia??

Apakah wahyu Illahi ini tidak jelas bagi kita semua?? Di mana Allah SWT berfirman di

dalam surah Al Israa' [17:32], maksudnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Inilah warna-warni di dalam akhbar-akhbar. Yang menuju ke arah kemaksiatan di paparkan, berkaitan dengan ajaran sesat “kuat-kuat” diperhebahkan, tapi tidak sehebat dalam menghapuskannya, begitu juga dengan pergerakan-pergerakan Islam yang ikhlas berjuang di Jalan Allah. Mereka ini tidak dihebahkan, malah dikatakan teroris, pemberontak. Malah mereka ini di tahan, malah diseksa hingga menyebabkan kematian. Kematian berlandas sifat dengki dan dendam. Khuatir kuasa mereka(pemerintah kuffur) jatuh!!

Inilah warna-warni di dalam akhbar-akhbar. Yang menuju ke arah kemaksiatan di paparkan, berkaitan dengan ajaran sesat “kuat-kuat” diperhebahkan, tapi tidak sehebat dalam menghapuskannya, begitu juga dengan pergerakan-pergerakan Islam yang ikhlas berjuang di Jalan Allah. Mereka ini tidak dihebahkan, malah dikatakan teroris, pemberontak. Malah mereka ini di tahan, malah diseksa hingga menyebabkan kematian. Kematian berlandas sifat dengki dan dendam. Khuatir kuasa mereka(pemerintah kuffur) jatuh!!


Tak ketinggalan, orang timur juga kini terjebak dengan wabak tersebut hasil penjajahan barat sejak berabad lama. Prinsip kebebasan (liberalisme) yang ditinggalkan penjajah, diterapkan dalam sebahagian besar dasar pemerintahan kerajaan-kerajaan timur, juga memberi peluang besar untuk penularan budaya haiwani tersebut. Di Malaysia sahaja simtom-simtom gejala itu mudah didapati didada-dada akhbar mahupun buletin berita-berita sensasi media massa setiap masa.

Peringatan untuk diriku dan pembaca yang masih sudi lagi membaca post yang panjang lebar ini.

Majoriti manusia pada hari ini menjalankan kehidupan mereka dengan melakukan tindakan tanpa matlamat yang jelas. Mereka melakukan sesuatu perbuatan tanpa ukuran (miqiyas) tertentu. Akibatnya mereka melabelkan sesuatu yang mereka suka sebagai baik

dan sesuatu yang mereka tidak suka sebagai buruk. Seterusnya, apa-apa yang menghasilkan faedah dilabelkan sebagai baik dan apa-apa yang mendatangkan kemudharatan diistilahkan sebagai buruk. Orang-orang kafir menafsirkan baik dan buruk

dalam istilah keseronokan dan penderitaan yang mereka alami. Yang menyedihkan adalah, oleh kerana ramai orang Islam tidak sedar akan ukuran (miqiyas) yang betul untuk sesuatu tindakan, mereka juga telah melakukan kesilapan yang sama. Akibatnya, mereka melakukan tindakan yang buruk dengan memikirkannya sebagai baik dan meninggalkan perbuatan baik dengan memikirkannya sebagai buruk.

Sebagai contoh, ramai wanita Islam yang menyanyi di hadapan khalayak ramai dalam keadaan tidak menutup auratnya dengan betul (seperti memakai baju kebaya atau baju kurung) dan memperlihatkan kejelitaannya, berkeyakinan bahawa dia telah berpakaian secara sopan. Namun hakikatnya (mengikut pandangan syara’), wanita tersebut telah melakukan dosa kerana memperlihatkan aurat dan kejelitaannya kepada orang yang bukan mahramnya.

Wanita Islam ini melakukan perkara tersebut kerana ia tidak mengambil ukuran (miqiyas) yang betul dalam menilai tindakannya. Sekiranya beliau sedar dan memahami ukuran hakiki dalam melakukan sesuatu perbuatan, sudah tentu ia tidak akan melakuan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip yang telah beliau isytiharkan (syahadahkan) dan aqidah yang telah diyakini kebenarannya (Islam).

Oleh yang demikian, miqiyas yang betul bagi setiap perbuatan haruslah difahami oleh setiap individu supaya masing-masing dapat menilai sesuatu tindakan secara hakiki sebelum melakukannya. Islam sebagai ideologi lengkap yang diturunkan Allah kepada umat manusia adalah satu-satunya asas yang wajib dijadikan miqiyas dalam membezakan antara yang baik dan yang buruk secara jelas.

Oleh yang demikian, apa-apa yang dinilai oleh syara’ sebagai baik adalah baik dan apa-apa yang dinilai sebagai buruk adalah buruk secara hakiki. Miqiyas ini adalah suatu yang bersifat tetap/baku. Justru itu, untuk menilai perbuatan seseorang, kita mestilah menghubungkannya kepada apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang oleh syara’. Penilaian terhadap perbuatan yang baik (khair), buruk (sharr), terpuji (hassan) dan tercela (qabih) tidak boleh disandarkan kepada aqal manusia. Bahkan, manusia bergantung keseluruhannya dalam hal ini kepada wahyu.

“…boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah Subhanahu wa Ta’ala maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

[TMQ Al-Baqarah : 216].

Peringatan untuk diriku dan pembaca yang masih sudi lagi membaca post yang panjang lebar ini.

Sesungguhnya nilai sesuatu perbuatan itu haruslah dikembalikan kepada hukum syara’. Hanya Allahlah yang berhak menentukan kriteria baik atau buruk, serta kriteria terpuji atau tercela bagi setiap perbuatan manusia. Dialah Al-Hâkim yang memutuskan semua itu. Kembalilah kepada Islam dalam menentukan nilai setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Cukuplah bagi kita mengambil hanya apa yang datang dari Tuhan yang menciptakan kita. Janganlah kita menjadikan nafsu kita sebagai ukuran dalam menentukan kriteria-kriteria tersebut. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan mana yang benar dan Dialah Pemberi keputusan yang paling baik.

[TMQ al-An‘am 57].

Apabila Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul Sallallahu ’alaihi wa Sallam telah menetapkan sesuatu perbuatan itu sebagai baik (khair) atau buruk (syarr), terpuji (hassan) atau tercela (qabih) maka itulah setepat-tepat penilaian.

Maksait wajib dicegah!!

Islam memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang memiliki pemikiran dan perasaan yang sama, serta interaksi di antara mereka diatur oleh suatu aturan (nizhâm) yang tertentu . Kehidupan bermasyarakat di dalam Islam adalah diumpamakan seperti penumpang yang berada di dalam sebuah kapal. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu ’alaihi wa Sallam dalam hadithnya.

“Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melarangnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal; sebahagian dari mereka berada di bahagian atas dan yang lain berada di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah memerlukan air, mereka mestilah melalui orang-orang yang berada di bahagian atasnya. Lalu mereka berkata andai sahaja kami lubangi kapal pada bahagian kami tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami tetapi jika yang demikian dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (pada hal mereka tidak menghendaki) maka binasalah seluruhnya dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan maka akan selamatlah semuanya”

[HR Bukhari].

Inilah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah berkenaan dengan tanggunggjawab umat Islam untuk melaksanakan kewajiban amar ma’ruf dan nahi mungkar samada secara individu, masyarakat dan negara. Sekiranya kewajiban ini tidak dilakukan atau diabaikan maka sudah barang pasti akan berlaku kerosakan di dalam struktur kehidupan bermasyarakat sepertimana yang berlaku pada hari ini. Kerosakan ini dapat kita saksikan dalam berbagai aspek kehidupan hari ini - sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Seperti yang telah diperjelaskan, nilai sesuatu perbuatan itu ditentukan oleh hukum syara’. Oleh yang demikian, di dalam konteks hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh artis tersebut dan pasangannya, bercumbu, dan berpeluk dianggap salah walaupun dia mengatakan ”kami melakukan zina”.

Dalam persoalan ini isunya bukanlah cinta ataupun kebebasan hidup. Bukan juga isu hak individu atau hak asasi manusia mengikut pandangan aqal manusia. Apa yang menjadi persoalan adalah hukum syara’ yang wajib diterapkan oleh negara. Termasuklah juga jika si pelaku adalah orang kafir.

Di dalam Islam, seseorang kafir yang menjadi warga negara Daulah (kafir zimmi) perlu terikat dengan peraturan Daulah dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh negara kecuali dalam masalah aqidah dan ibadah. Justeru itu mana-mana tindakan yang boleh merosakkan kepentingan masyarakat sudah pasti akan dihalang oleh pihak pemerintah yang bertanggungjawab secara penuh untuk menjaga urusan umat ini.

Oleh yang demikian, tidaklah wajar bagi pihak pemerintah untuk hanya mengambil tindakan setelah insiden perbuatan yang melampau berlaku kerana keharaman perbuatan tersebut amatlah jelas. Tindakan yang bersifat pencegahan haruslah diambil. Islam tidak mengenal kebebasan bertingkahlaku secara mutlak seperti yang dilaungkan oleh Barat, yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk melepaskan diri dari segala macam ikatan dan dari setiap nilai keruhanian, akhlak dan kemanusiaan.

Dengan kata lain, bebas bertingkahlaku, termasuk melakukan kemaksiatan. Kebebasan ini menetapkan bahawa setiap orang dalam tingkahlakunya dan kehidupan peribadinya berhak untuk berbuat apa saja yang sesuai dengan kehendaknya, sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan, baik dari negara atau pihak lain terhadap perilaku yang disukainya.

Pandangan seperti ini amatlah berbeza dengan Islam. Dalam konteks zina, misalnya, Allah berfirman:

“Janganlah kamu mendekati zina”

[TMQ al-Isra 32]

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat”

[TMQ An-Nûr 2]

Oleh yang demikian, idea kebebasan dengan konotasi kebebasan mutlak tanpa batas bagi setiap individu adalah bertentangan dengan hukum-hukum Islam; seluruhnya merupakan idea-idea, peradaban, peraturan, dan undang-undang kufur. Islam hanya mengenal hukum syara’ dalam menetapkan status dan hukum sesuatu perbuatan.

Persoalan hubungan di antara lelaki dan wanita di dalam kehidupan bermasyarakat adalah menyentuh persoalan sistem sosial di dalam Islam, yang mana Islam sebagai suatu mabda/ideologi yang sempurna telah secara jelas mengatur hubungan ini berdasarkan

kepada tuntutan syara’. Islam telah menentukan hukum-hukum yang bersifat praktikal dan khusus untuk sistem pergaulan/interaksi (an-nizhâm al-ijtimâ’i). Sistem interaksi/ pergaulan adalah sistem yang mengatur interaksi/pergaulan lelaki dan wanita serta mengatur hubungan yang timbul sebagai akibat dari interaksi/pergaulan yang terjadi, termasuk segala sesuatu yang terkait dengan hubungan tersebut.

Sistem interaksi ini mengatur berbagai hubungan antara lelaki dan wanita dan berbagai implikasi yang muncul dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, di bawah adalah beberapa ketetapan yang wujud di dalam sistem ini.

1. Islam telah memerintahkan kepada manusia,baik lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangan [an-Nur [24]: 30-31].

2. Islam memerintahkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, tudung dan jilbab, iaitu pakaian yang menutupseluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua

telapak tangannya [an Nur [24]: 31] dan [al-Ahzab [33]: 59].

3. Rasulullah bersabda (yang artinya): Tidak dibolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hari akhirat untuk melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahramnya.

[HR. Bukhari dan Muslim].

4. Rasulullah juga bersabda (yang artinya): Tidak diperbolehkan seorang lelaki dan seorang wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahramnya

[HR. Muslim].

5. Islam melarang wanita untuk keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya.

6. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki; begitu juga di tempat umum, seperti masjid, pasar, dan lainnya.

7. Islam sangat menjaga agar hubugan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat umum dalam masalah muamalah; bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau berjalan-jalan bersama.

Dalam sebuah pemerintahan Islam yang hakiki (Daulah Islam/Khilafah), Khalifah memiliki peranan yang jelas dalam menerapkan seluruh hukum yang berkaitan dengan sistem pergaulan lelaki dan wanita. Ini dibangunkan dengan:

1. Sikap tegas pemerintah yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukuman ke atas

perbuatan perlanggaran hukum yang didahului dengan tindakan pencegahan (berupa pendidikan dan amar ma’ruf nahi mungkar). (Lihat, misalnya, surah an-Nur [24]: 2).

2. Seluruh hukuman di dalam Islam wajib diterapkan oleh negara sehingga hukum

tentang pergaulan ini menjadi satu bahagian yang sepadu dengan sistem hukuman yang

berlaku. Perlaksanaan hukuman Islam ini akan mewujudkan dua fungsi:

(a) jawabir (penebus dosa di akhirat);

(b) zawajir (pencegahan bagi orang lain untuk berbuat yang serupa).

Ini tidak kita dapati di dalam sistem hukuman kapitalisme-sekular seperti yang wujud pada hari ini.

Sejarah kegemilangan Islam telah membuktikan kepada kita bahawa penerapan Islam secara kaffah (termasuk sistem pergaulan di dalam Islam) secara berindividu, bermasyarakat dan bernegara [al-Baqarah:208] telah berjaya melahirkan individu-individu/tokoh-tokoh yang mempunyai syakhsiah Islamiyyah yang cukup unggul walaupun sebelum itu mereka merupakan individu yang kufur kepada Allah.

Mereka menjadi hebat kerana mereka berpegang teguh kepada Islam dan menjaga penerapannya. Namun hari ini, dengan dominasi sistem kapitalisme ke atas kita, ’hero-hero’ yang dilahirkan hanyalah ’hero-hero’ yang masyhur dengan kemaksiatan dan kelalaian..

Oleh itu, tidak hairanlah apabila laporan dari kajian yang dilakukan oleh Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM) dan Jemaah Islah Malaysia (JIM) mencatatkan jumlah anak luar nikah di Malaysia sebanyak 68,000 di sepanjang tahun 2005 dan kebanyakannya terdiri dari umat Islam [KOSMO 19/04/06].

Wahai umat Islam yang dirahmati Allah, sesungguhnya hanya dengan menegakkan Daulah Khilafahlah hukum Islam yang suci akan dapat dilaksanakan secara sepenuhnya.

Definisi yang jelas, membezakan apa yang baik dan buruk dapat di realisasikan melalui penerapan Islam yang kaffah ini. Dan dengannyalah kehidupan mulia yang diredhai Allah dapat dikembalikan secara hakiki.

wallahua’lam

p/s:

- i am under construction

- moga post ini membantu kita dalam menilai yang baik dan buruk.

Wednesday, 27 August 2008

Wahai Wanita, Apakah Kalian Rasa Selamat Sekarang??

|| Menganggap semalam adalah hari malang buat Wanita di Negara ini kerana pembangkang bertindak memaki hamun, mencarut, dan menunjukkan isyarat lucah secara melampau kepada wanita.

“Saya lihat budaya keganasan yang dibawa parti pembangkang berleluasa. Saya risau kerana kami Wanita terpaksa bertarung budi bahasa.”

“Pembangkang betul-betul agresif, memaki hamun dan tunjuk isyarat lucah. Walaupun mereka tidak tujukan pada saya, saya anggap hari ini adalah hari hitam buat wanita di Negara ini.” Katanya.

Sebagai seorang wanita dan ibu, katanya, dia begitu sedih dengan kejadian itu serta berikrar untuk menghalang perkara sama berlaku pada masa depan.”

“Saya tidak mahu anak Malaysia terikut budaya reformasi yang ganas dan memaki hamun dibawa oleh pembangkang” katanya. ||

Kata-kata dari Ketua Pergerakan Wanita UMNO.Setelah membaca kata-kata di atas, pelbagai persoalan yang berlegar dalam fikiranku. Kemungkinan persoalan ini tidak disedari oleh wanita/perempuan. Alhamdulillah setelah mendapat dan terus mempelajari fikrah Islam dari beberapa kitab iaitu Nizamul Islam, Mafahim, Takatul, Sistem pergaulan Islam, Nafsiyah Islamiyyah dan sebagainya membuatkan aku terpanggil untuk menulis artikel tentang wanita. Maklumat tersebut dipetik daripada beberapa kitab di atas.


Pandangan Islam

Pengertian Kekerasan : tindakan-tindakan kriminal (jarimah) yang terjadi pada seseorang . Pengertian kriminal (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sehingga yang disebut kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (al qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’. (Nidzomul Uqubat, Abdrurrahman al Maliki). Inilah standar penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminal atau tidak. Dengan demikian dalam pandangan Islam, kejahatan bukanlah persoalan lelaki atau perempuan, atau masalah menyetarakan hak lelaki atau perempuan. Bukanlah itu inti persoalan. Menuduh wanita berzina tanpa bukti, dihukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum qodzaf, dimana pelakunya boleh dihukum 80 kali sebatan (QS an Nur :4).

Sama halnya dengan pelacuran, dianggap tindakan kriminal dalam Islam, dimana wanita yang melakukannya akan diberikan sanksi hukum, demikian juga lelakinya yang pezina. Islam tidak memandang apakah korban atau pelakunya lelaki atau perempuan. Bukan bererti karena kekerasaan itu menimpa wanita, yang melakukannya tidak dihukum. Baik dia l lelaki atau perempuan siapapun yang melakukannya akan dihukum. Pelacuran, bagaimanapun tetap perbuatan tercela, tidak perduli lelaki atau perempuan. Poligami tidak boleh disebut kekerasan terhadap wanita. Sebab perkara ini tidak dilarang oleh syariat Islam. Tapi menyakiti wanita dengan memukulnya sampai terluka, adalah merupakan kekerasan terhadap wanita, baik dia monogami atau poligami. Kerana memukul wanita sampai dirinya terluka adalah perbuatan melanggar aturan Allah SWT.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini boleh saja menimpa lelaki , pelakunya juga boleh lelaki atau perempuan . Berikut ini beberapa sanksi Islam terhadap pelaku kekerasan wanita :

Qadzaf : yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa boleh memberikan bukti yang boleh diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT :

“ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali”

(QS an Nur : 4-5)

Membunuh : hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT :

“ Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”

(QS Al Baqarah : 179)

Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya adalah haram. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda : “ Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang mendatangi lelaki (homoseksual) dan mendatangi isterinya pada duburnya” .Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga lelaki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya, baik suaminya sendiri akan diberikan sanksi. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), satu kaki ½ diyat, luka yang sampai selaput botak kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. (lihat Nidzomul Uqubat , Abdurrahman al Maliki)

Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dikendalinya seperti pembantu wanita diberikan sanksi yang maksima. ( lihat Nidzomul Uqubat , Abdurrahman al Maliki)
Bagaimana Islam memandang Wanita?

Pemikiran yang disandarkan dengan konsep kebebasan berpendapat bahawa ukuran nilai dan kemaslahatan harus dikembalikan kepada individu masing-masing. Menurut mereka yang berpegang kepada pemikiran seperti ini, pengukuran tersebut dapat dicapai dengan mengubah tata nilai sosial dan peraturan di tengah masyarakat. Konsep tradisional gender mula berubah. Akhirnya, pembahagian tanggungjawab juga akan berubah sehingga wujud ’persamaan dan kesetaraan’ di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai masyarakat ideal dalam kacamata SIS dan golongan feminis yang lain - sebuah masyarakat yang sama rata; laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam semua aktiviti di semua peringkat tanpa sebarang halangan dalam menikmati hasil-hasilnya.

Akan tetapi, yang diperhatikan adalah justeru sebaliknya. Apa yang dihasilkan oleh gerakan feminisme telah banyak membawa kesan buruk kepada institusi keluarga dan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa falsafah feminisme secular telah membawa kerosakan terhadap fungsi dan tanggungjawab wanita dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mengakibatkan kehancuran sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kebebasan yang ditawarkan feminisme yang mengakibatkan keruntuhan struktur keluarga, peningkatan angka perceraian, fenomena anak dara lanjut usia (andalusia) dan kehidupan tanpa perkahwinan, merebaknya seks bebas, meningkatnya kes pengguguran, dilemma wanita berkerjaya, perlecehan seksual, pembuangan bayi, anak-anak bermasalah, dan lain-lain. Walhal, yang terbentuk tentu sahaja bukan masyarakat yang bersatu dan teguh, tetapi sebuah masyarakat yang penuh dengan konflik yang tidak memberikan ketenangan dan kepastian, kerana pelbagai penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Ukuran nilai dan kemaslahatan pada hakikatnya tidak boleh dikembalikan kepada manusia atau individu tertentu. Ini adalah kerana banyak permasalahan akan timbul sekiranya ini dibenarkan terjadi; akan wujud perbezaan, perselisihan dan pertentangan pendapat yang tidak berkesudahan. Di samping itu, pendapat tersebut tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia, bahkan sebaliknya Penilaian baik buruk, ketidakadilan atau kesamarataan serta pujian dan celaan yang didasarkan oleh akal manusia, adalah sesuatu yang merosakkan serta menghancurkan martabat manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud;

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

[TMQ al-Baqarah : 216]

Hanya hukum syara’lah yang layak dijadikan rujukan untuk menilai sesuatu di dalam kehidupan manusia, termasuklah di dalam isu-isu yang melibatkan wanita dan hak-haknya. Dalam memastikan syara’ merupakan satu-satunya rujukan, negaralah yang berkewajiban melaksanakan Islam bagi memastikan penerapannya berlaku dalam setiap jalur kehidupan. Negara wajib melaksanakan Sistem Sosial Islam yang mana sistem ini akan mengatur dan menjaga struktur kekeluargaan Islam. Dengan sistem kekeluargaan ini, fungsi setiap ahli keluarga akan berjalan dalam fitrahnya – wanita sebagai pengurus keluarga sementara suami sebagai ketua keluarga dan sekaligus sebagai sumber nafkah.

Sekiranya berlaku kekejaman, tindakan jenayah atau ketidakadilan keatas wanita, maka hanya syariat Islamlah yang akan dilaksanakan oleh Daulah. Dalam Islam, kejahatan tidak langsung terkait dengan persoalan gender atau masalah kesamarataan hak lelaki atau wanita. Menuduh wanita berzina tanpa bukti, tidak kira lelaki atau wanita yang melakukannya akan dikenakan 80 kali sebatan, menyakiti wanita sama ada akibat deraan suaminya atau orang lain akan dikenakan hukuman dan sekiranya seseorang terluka akan

dikenakan denda kepada pelaku, tidak kira lelaki atau wanita, selaras dengan luka wanita tersebut. Suami yang mengabaikan tanggungjawab akan dikenakan takzir oleh Daulah. Mencabul kehormatan wanita akan dikenakan tindakan hukuman penjara, sebat dan buang daerah; malah hukuman yang lebih berat akan dikenakan sekiranya yang melakukan kejahatan tersebut adalah penjaganya. [Nidzamul Uqubat, Abdurrahman al Maliki].

Islam menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian kaum wanita. Ini terbukti apabila Rasulullah telah menunjukkan contoh yang terbaik bagaimana baginda telah membela nasib wanita muslimah yang dimalukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa’ sehingga seluruh Bani ini telah dihalau dari Madinah oleh Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasallam setelah dikepung selama 15 hari. Begitu juga apabila seorang muslimah di kota Amuria di

sempadan Iraq dan Syam, menjerit meminta pertolongan kerana kehormatanya dinodai oleh seorang pemimpin Rom. Jeritannya didengari oleh Khalifah Mu’tasim yang terus memerintahkan tenteranya yang kepalanya di Amuria dan ekornya masih di Baghdad, menyerang bukan sahaja pelakunya tetapi kerajaan Rom sekaligus. Akhirnya, kemenangan diraih oleh pihak umat Islam. Dalam Islam, lelaki dan wanita dilihat bukan

sebagai dua spesis yang berbeza. Dalam Islam, wanita dan lelaki dilihat sebagai manusia yang kedua-duanya mempunyai tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah

KHATIMAH

Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, apakah ‘pengorbanan’ seperti yang dilakukan SIS yang kita inginkan atau keredhaan Allah? Adakah ketaatan kita kepada nafsu dan kehendak diri kita akan benar-benar membawa keadilan yang kita ingini? Apakah pandangan kita, manusia yang dicipta, tentang ketidakadilan dan hak sama rata adalah lebih baik daripada hokum syara’? Renungilah....Semoga Ramdhan mendatang ini mengubah pengorbanan kita ke jalan yang sebenarnya – pengorbanan dalam mengembalikan hukum-hukum Islam. Ketaatan kita hendaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Adalah merupakan suatu kesesatan yang nyata jika hukum Allah diabaikan dan hukum nafsu dijadikan rujukan. Allah berfirman dengan maksudnya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.”

[TMQ al-Ahzab : 36]

Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ingatlah bahawa kaum wanita akan terbela nasib, maruah, martabat, kedudukan serta keselamatan mereka apabila Daulah Khilafah wujud di muka bumi ini. Khilafah sahajalah yang akan menyelesaikan masalah wanita dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Kedudukan ini bukan sahaja akan menjamin keadilan wanita tetapi juga menjamin keadilan bagi semua anggota masyarakat. Inilah jaminan yang hakiki. Sekiranya inilah hakikatnya, mengapakah mesti kita mengikuti ‘pengorbanan’ kaum feminis atau kaum-kaum lain yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai rujukan? Bukankah lebih baik sekiranya pengorbanan itu tertumpah dalam perjuangan menegakkan perlaksanaan syariat Islam kaffah? Fikir-fikirkanlah...

Wallahu ‘alam bissawab.

Thursday, 21 August 2008

Akta DNA 2008 - Lagi kezaliman akan munculOleh HTM
Khamis, 21 Ogos 2008 00:05
Semalam, 18 Ogos 2008 merupakan hari sebutan pertama rang Undang-undang Indentifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 di Dewan Rakyat. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar yang membentangkan rang-undang-undang itu berkata, kerajaan sudah merancang untuk mewujudkan akta tersebut sejak tahun 2001 bagi memudahkan proses pengecaman penjenayah.

Undang-undang tersebut mampu menguatkuasakan suatu peraturan yang mewajibkan suspek jenayah memberi sampel DNAnya sebagai membantu siasatan pihak berkuasa. Di samping itu, undang-undang yang pertama kali diperkenal di Malaysia itu juga bakal membangunkan Bank Data Forensik DNA, analisis DNA, penggunaan profil DNA dan sebarang maklumat berkaitannya yang diperoleh dalam proses pengumpulan bahan bukti.

Walaupun Syed Hamid menjelaskan bahawa perancangan menggubal akta tersebut telah wujud dari tahun 2001, amat aneh kenapa ia baru dibentangkan di Parlimen pada tahun 2008. Apakah begitu susah untuk membentangkan sesuatu akta sehingga perlu mengambil masa sehingga 8 tahun? Apa pun justifikasi yang diberikan, namun rakyat tidaklah sebodoh itu untuk menilai bahawa akta tersebut hanya dibentangkan selepas keengganan Anwar Ibrahim menyerahkan sampel DNAnya kepada pihak berkuasa, berhubung kes liwat yang dihadapinya. Selepas akta ini diluluskan, sesiapa sahaja suspek yang enggan memberikan sampel DNAnya, maka ini dengan sendirinya menjadi satu kesalahan yang boleh dihukum. Ini dari satu aspek.

Dari aspek yang lain, kesan dari kelulusan undang-undang itu nanti, pastinya akan melahirkan lebih banyak kezaliman. Bayangkan manipulasi yang boleh dilakukan oleh pihak yang berkenaan di dalam suatu kes yang melibatkan DNA. Yang pasti, tentunya hanya hospital atau pusat perubatan yang diluluskan oleh kerajaan sahaja yang akan dibenarkan memeriksa dan ‘mensahkan’ sesuatu kes yang terkait dengan DNA. Jadi, rakyat yang kebanyakannya ‘buta-DNA’ akan pasti boleh ‘dizalimi’ dengan begitu mudah sekali. Contohnya, jika seorang yang bernama Hamid merupakan seorang yang dibenci dan ingin ditangkap oleh kerajaan, maka DNAnya hanya dengan mudah dapat ‘dicuri’ darinya dan diletakkan di tempat kejadian. Dengan kecekapan pihak polis dalam melakukan ‘set up’, hal ini lebih mudah dilakukan umpama meletakkan dadah di rumah suspek, dan kemudian menangkap suspek kerana disyaki mengedar dadah. Tidak berhenti di situ, dadah tersebut akan dibawa ke makmal (yang telah disahkan oleh kerajaan) untuk ditimbang. Suspek itu sendiri selalunya tidak pernah tahu akan berat dadah tersebut, maka ‘terpulanglah’ kepada kerajaan menentukan berat ringannya, dan suspek tadi pastinya tidak akan diberi peluang untuk memerhati apakah dadah tadi ditimbang dengan cara yang benar atau tidak. Bayangkan hal yang sama berlaku ke atas kes ‘pemeriksaan’ DNA oleh pihak kerajaan! Jadi, bayangkanlah betapa mudahnya urusan ‘set up’ jika ia ingin dilakukan nanti.

Itu ditinjau dari aspek perundangan sekular. Akta ini juga turut menjadi bukti kepada satu lagi projek ‘pembuatan’ undang-undang oleh kerajaan sekular Malaysia Darul Hadhari! Dari aspek perundangan Islam, mereka tidak pernah mengkaji sama ada penggunaan DNA sebagai salah satu aspek bayyinat (pembuktian) dibenarkan oleh Islam atau tidak!

Ahkamul bayyinat (hukum pembuktian) di dalam Islam telah pun jelas dan sempurna sejak zaman Rasulullah lagi. Menurut Ahmad ad-Da’ur di dalam kitabnya, Ahkamul Bayyinat Fil Islam, hanya ada empat kategori ‘pembuktian’ (bayyinat) sahaja yang diterima oleh Islam iaitu pengakuan, kesaksian, sumpah dan juga dokumen bertulis yang meyakinkan. Selain dari ini, ia tidak termasuk sebagai pembuktian, tetapi hanyalah sebagai ‘qarinah’ (indikasi) yang menyokong. Qarinah yang menyokong tidak boleh mensabitkan seseorang itu dengan kesalahan, kerana qarinah bukan salah satu dari bentuk atau hukum pembuktian itu sendiri. Contohnya di dalam kes zina, Islam telah menetapkan hukum pembuktiannya yakni mesti mendatangkan empat orang saksi (lelaki). Tidak cukup dengan empat saksi, Islam menetapkan lagi bahawa kesemua saksi itu mestilah melihat dengan jelas kejadian zina itu umpama timba masuk ke dalam perigi. Selain pembuktian melalui empat orang ‘saksi’, Islam juga menetapkan ‘pengakuan’ dari penzina sebagai sabit kesalahan.

Justeru, jika tidak ada saksi dan tidak ada pengakuan, tetapi jika diperiksa dan di dapati melalui kaedah DNA dan ternyata terdapat DNA lelaki dan wanita yang berzina tersebut di dalam tubuh masing-masing, hak ini hanyalah menjadi ‘qarinah’ bahawa telah terjadi perzinaan di antara lelaki dan wanita terbabit. Namun, tanpa adanya empat orang ‘saksi’ atau ‘pengakuan’ dari mereka yang berzina, maka mereka tidak boleh disabitkan dengan kesalahan zina atau dengan kata lain tidak boleh dihukum. Ini kerana, tidak adanya ‘pembuktian’ yang ditetapkan oleh nas, untuk membolehkan mereka disabit atau dihukum. Yang wujud hanyalah ‘aktiviti’ zina (melalui pengesahan DNA), namun ‘pembuktian’ (bayyinat) zina langsung tidak wujud!

Selain dari ini, di bawah sistem Kapitalis sekular yang diamalkan di Malaysia, dengan ribuan kes dan bentuk rasuah dan penyelewengan yang dilapor melibatkan hakim-hakim dan pegawai-pegawai atasan polis, apakah kita akan meyakini bahawa Akta DNA nanti akan dapat merubah keadaan kepada lebih baik? Atau sebaliknya, kes rasuah dan penyelewengan hakim dan polis akan terus bertambah dengan wujudnya akta baru yang bertentangan dengan Islam ini?

Yang lebih penting, apakah para pembuat undang-undang kita masih merasakan mereka hebat dari Allah SWT sehingga mereka sekali lagi mengambil hak Allah dalam membuat hukum? Alangkah beraninya mereka dengan azab Allah!!!
Last Updated ( Khamis, 21 Ogos 2008 00:13 )

Will Upload: Selamatkah wanita sekarang??

Aku sedang dalam memantapkan artikel aku tentang wanita kerna baru-baru ini aku terbaca satu post dari ketua seorang wanita yang dikenali ramai. Dalam post tersebut, dia mengatakan bahawa hari ini adalah hari malang buat wanita kerna wanita dicaci, ditunjukkan isyarat lucah dan sebagainya.

p/s
- kenapa dia berkata baru hari ini je??
- sebelum-sebelum nie terselamat ka wanita-wanita di Malaysia khususnya??
- Mari renung-renungkan kata-kata ketua wanita tersebut termasuk juga artikel yang akan aku upload kn dalam beberapa masa lagi.

Wednesday, 20 August 2008

Hadist Pilihan : Kewajiban Hanya Satu Khalifah Bagi Dunia Islam

Sumber: WuzaraArtikel ini dipetik dari laman web rasmi Hizbut Tahrir Indonesia, http://www.hizbut-tahrir.or.id/ . Pendirian Hizbut Tahrir berkenaan hukum syara adalah sama disetiap tempat dan zaman, tak kira di Indonesia, Malaysia, Australia, Eropah mahupun wilayah Arab. Perbezaan hanya dari segi uslub dan wasilah sahaja. Syabab HT diseluruh dunia dibina dengan kitab-kitab yang sama, dibawah amir yang sama, Syeikh Atho' Abi Rusyhto. Semoga syarah hadith ini dapat membuka minda kita bahawa haram bagi ummat Islam mempunyai lebih dari satu negara dan satu amirul mukminin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Keharaman Mengangkat Dua orang pemimpin (Kholifah) sebagai ketua negara ditegaskan oleh Hadits Rosulullah Saw. :

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا اْلآخِرَ مِنْهُمَا»
Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.
(HR Muslim)Sanad HadisHadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Wahab bin Baqiyyah al-Wasithi, dari Khalid bin Abdillah, dari al-Jariri, dari Abi Nadhrah, dari Abu Said al-Khudzri.

Abu Awanah meriwayatkan hadis ini dari Abu Umayah, dari Amru bin Awn al-Wasithi, dari Khalid bin Abdillah, dari al-Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said al-Khudzri.

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari dua jalur:

Pertama: Dari Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Ahmad bin Ubaid ash-Shafar, dari Ibn Abi Qumasy, dari Amru bin Awn, dari Khalid bin Abdillah, dari al-Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said al-Khudzri.

Kedua: Dari Abu Abdillah al-Hafizh, dari Abu Bakar bin Abdillah, dari Hasan bin Sufyan, dari Wahab bin Buqiyyah, dari Khalid bin Abdillah, dari al-Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said al-Khudzri.

Al-Qadhai meriwayatkannya dari Abu Muhammad Abd ar-Rahman bin Umar bin an-Nihas, dari Abu Said bin al-A‘rabi, dari Abu Ishaq Ibrahim bin al-Walid al-Jasyasy, dari Ali bin al-Madini, dari Abd ash-Shamad bin Abd al-Warits, dari Abu Hilal, dari Qatadah, dari Said bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah.

Makna Hadis dan Faedahnya
Hadis ini mengandung pengertian, jika dibaiat dua orang khalifah, maka orang yang dibaiat lebih akhir harus dibunuh. Baiat atas orang yang pertama haruslah baiat yang sah secara syar‘i. Orang kedua, baik ia mengetahui adanya baiat pertama yang sah itu ataupun tidak, disuruh menanggalkan baiatnya dan segera membaiat Khalifah yang sah itu. Jika ia menolak, kata as-Suyuthi, ia harus diperangi meski sampai ia harus dibunuh; kecuali jika ia mengumumkan pembatalan baiat atas dirinya, berhenti dari merobek kesatuan kaum Muslim dan memecah jamaah mereka, berhenti menentang khalifah yang sah, dan segera memberikan baiat taat kepadanya.

Hadis ini memerintahkan kesatuan Khilafah. Kaum Muslim hanya boleh memiliki seorang khalifah dan satu Khilafah. Haram diakadkan baiat kepada dua orang, apalagi lebih. Ibn Hazm menuturkan, kaum Muslim di seluruh dunia tidak boleh memiliki dua orang imam/khalifah, baik keduanya saling sepakat ataupun berselisih, di dua tempat berbeda atau di tempat yang sama. Imam an-Nawawi berkata, “Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh diakadkan baiat kepada dua orang khalifah pada satu masa, baik wilayah Negara Islam itu luas ataupun tidak.”
Dari praktik pembaiatan Khulafaur Rasyidin dapat disimpulkan, bahwa baiat itu harus dilakukan oleh mereka yang merepresentasikan kaum Muslim. Jadi, masalahnya bukan semata-mana siapa yang dibaiat paling awal, tetapi siapa yang paling awal dibaiat oleh mereka yang mencerminkan mayoritas atau bahkan seluruh kaum Muslim yang menjadi rakyat Daulah Khilafah. Masalahnya adalah mengangkat Khalifah, bukan kompetisi dalam Khilafah. Jika tidak, orang yang menginginkan Khilafah akan berpacu agar dibaiat lebih awal atau mengaku dibaiat lebih awal, meski hanya oleh sejumlah orang atau daerah yang tidak mencerminkan mayoritas kaum Muslim. Yang demikian dapat menyebabkan dharâr bagi umat.

Jika keduanya hanya dibaiat oleh sekelompok kecil dari umat dan tidak merepresentasikan mayoritas umat, atau jika tidak diketahui mana yang lebih dulu dan yang lebih akhir, atau keduanya dibaiat pada waktu bersamaan, maka Khilafah tidak terakadkan kepada siapapun dari keduanya. Tidak bisa juga diserahkan kepada keduanya untuk berembug siapa yang menjadi khalifah, karena baiat bukan milik mereka. Al-Khathib asy-Syarbini menyatakan, “Hak dalam Imamah/Khilafah adalah milik kaum Muslim, bukan milik keduanya. Karena itu, klaim keduanya tentang siapa yang lebih awal tidaklah bisa diterima. Jika salah satu mengakui baiat yang lain, maka batallah hak orang itu, dan tidak bisa ditetapkan hak Khilafah kepada yang lain itu kecuali dengan bukti.” Tidak bisa juga diundi di antara keduanya, karena baiat adalah akad, dan undian tidak ada tempatnya dalam akad. Akan tetapi, perkaranya dikembalikan kepada kaum Muslim. Keduanya ditetapkan sebagai calon dan disodorkan kepada kaum Muslim atau wakil-wakil mereka untuk dipilih sebagai khalifah. Siapa yang mendapat dukungan terbanyak, dialah yang dibaiat sebagai khalifah.

Semua ketentuan di atas adalah dalam kondisi ada Daulah Khilafah dan hendak diangkat seorang khalifah menggantikan khalifah sebelumnya. Jika Khilafah tidak ada seperti saat ini, maka masalahnya adalah kewajiban mewujudkan Daulah Khilafah itu dan mengangkat seorang khalifah melalui baiat.

Jika sekelompok kaum Muslim di suatu wilayah negeri Islam membaiat seseorang, ia sah sebagai khalifah asal memenuhi syarat berikut:
(1) memenuhi syarat in‘iqâd (legalitas) Khilafah;
(2) ada wilayah yang jelas dan rakyatnya;
(3) keamanan dan kekuasaan di wilayah itu berada di tangan kaum Muslim, bukan dikendalikan oleh asing;
(4) Khalifah itu harus langsung menerapkan sistem (syariat) Islam secara menyeluruh dan sekaligus, tidak ditunda ataupun bertahap.
Wallâh a‘lam bi ash-shawâb.

p/s:
- Kita mencintai Rasul. Sehinggakan ibadat-ibadat sunnat seperti makan secara bersila, mencubit makanan menggunakan 3 jari, cara baginda tidor dan sebagainya kita lakukannya dengan tertib. Perlu dipertegaskan, bahawa Rasul beribadah dalam semua perkara termasuk dalam menjaga hal-hal Hablu Minallah dan Hablu Minannas seperti pemerintahan, mualamat, jenayat, pendidikan dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak? Semoga kita diberi ruang untuk menegakkan yang Hak seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
-

Tuesday, 19 August 2008

Ribuan hadiri Konferensi Khilafah UK 2008

Oleh HTM
Isnin, 18 Ogos 2008 21:52London, UK, 16 Ogos 2008 – Ribuan delegasi telah menghadiri Konferensi Khilafah yang dianjurkan oleh Hizbut Tahrir Britain yang bertemakan Khilafah – The Need for Political Unity (Khilafah – Perlunya Kesatuan Politik). Konferensi ini telah diadakan di kota London awal hari ini sebagai sebahagian dari aktiviti global Hizbut Tahrir di bulan Rajab bagi memperingati kejatuhan Daulah Khilafah, sebagai kesinambungan dari aktiviti yang telah diadakan di Palestine, Iraq, Indonesia, Lebanon, Bangladesh, Ukraine, Mombasa, Australia, Pakistan dan Yemen. Mesej yang menjadi tema utama konferensi adalah bahawa perlunya kaum Muslimin untuk berusaha ke arah pembaharuan politik bagi menyatukan negeri-negeri kaum Muslimin di bawah satu kesatuan pemerintahan yakni Khilafah.

Seluruh ahli panel telah menggariskan betapa masalah umat Islam yang kompleks dan pelbagai yang wujud dari Lautan Atlantik di Maghribi hinggalah ke Lautan Pasifik di Indonesia, hampir mustahil untuk diselesaikan apabila ia dilihat secara berasingan atau secara prisma negara-bangsa yang merosakkan. Adalah satu fakta yang amat mengagumkan bahawa dunia Islam (secara kesatuan) sebenarnya memiliki lebih kurang 20% dari penduduk dunia, lebih 60% dari simpanan minyak dunia, 55% simpanan gas, 37% simpanan emas dan forex serta 25% kakitangan ketenteraan. Namun, oleh sebab tiadanya Khilafah untuk menyatukan sumber-sumber berharga ini, maka negeri-negeri umat Islam menjadi lemah, terpecah belah dan terjajah.[Dipetik dan diterjemah dari http://www.hizb.org.uk/hizb/press-centre/press-release/thousands-attend-london-khilafah-the-need-for-political-unity-conference.html]
Last Updated ( Isnin, 18 Ogos 2008 22:37 )

Hormati Hak Orang Melayu?


Isnin, 18 Ogos 2008 23:21
SEREMBAN: Seminar Islam dan Cabaran Semasa sempena Muktamar Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim) Ke-37 yang berakhir di sini, kelmarin, meluluskan enam resolusi, termasuk mengingatkan semua pihak agar tidak cuba melunturkan hak istimewa orang Melayu dan pelbagai aspek berkaitan kepentingan bangsa itu.

Resolusi itu meminta supaya angin perubahan yang melanda atas nama globalisasi, liberalisasi dan hak asasi tidak dijadikan alasan untuk melunturkan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Bahasa Melayu, Raja-Raja Melayu dan Islam sebagai agama rasmi seperti termaktub dalam perlembagaan Persekutuan.

Seminar disertai 800 peserta dari seluruh negara itu juga meluluskan resolusi mengingatkan semua pihak tidak membentuk persepsi baru mengenai pensejarahan Malaysia kerana ia akan mengundang bahaya terhadap kestabilan dan keharmonian masyarakat.

Resolusi ketiga meminta rakyat prihatin dan cintakan keamanan mempertahankan kontrak sosial sebagai asas pembinaan negara serta bangsa dan pembentukan masyarakat majmuk, selain menolak usaha mencetuskan ketidakharmonian hubungan kaum. Seminar juga mendesak kerajaan memperbaharui komitmen dasar utama pendidikan, kebudayaan untuk pembinaan perpaduan nasional.

Sumber: Berita Harian: 18/08/08

Ulasan:

Sedih dan menghairankan! Isu ‘Melayu’ masih lagi mengongkong minda gerakan Islam. Sebagai sebuah gerakan Islam, apakah ABIM masih lagi gagal untuk membezakan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang berjuang membina Islam dengan meruntuhkan fahaman assobiyyah Arab yang cukup menebal ketika itu dengan perjuangan ‘Melayu’ yang bersikap setempat? Cuba tanya diri sendiri, apakah Rasulullah redha akan perjuangan Melayu yang kita bawa, sedangkan Rasulullah telah mengharamkannya dengan jelas? Apakah kita akan bangkit di akhirat dan memohon syafaat dari Rasulullah atas alasan kita telah memperjuangkan hak-hak keistimewaan orang Melayu?

Sungguh malang dan celaru sekali pemikiran gerakan Islam yang masih lagi dililit dan dibelenggu dengan ikatan dan belitan ashobiyyah Melayu yang diharamkan oleh Rasulullah! Sebagai seorang Muslim, cuba tanyalah diri kita, apakah kita sudah bersedia untuk menghujahkan persoalan ini dihadapan Allah SWT kelak? Sedangkan secara jelas Rasulullah SAW telah mengharamkan ikatan yang keji ini? Siapakah yang memberikan hak istimewa kepada orang Melayu itu? Allah dan RasulNya? Na’uzubillah min zalik! Allah dan RasulNya secara jelas telah meletakkan ukuran ‘keistimewaan’ itu diukur dengan takwallah, bukan dengan bangsa, baik itu bangsa Arab sekalipun. Apa istimewanya nilai kemelayuan itu sekiranya kita menolak dan membelakangkan Islam? Oleh itu sedarlah wahai para pejuang Islam dan pencinta Islam! Buanglah emosi perkauman ini jauh sejauh-jauhnya dan perjuangkanlah Islam itu hanya semata-mata dengan seruan Islam tanpa dibelenggu dengan ikatan ashobiyyah kemelayuan.

Percaya dan yakinlah bahawasanya baik Melayu, Arab, Cina, Afrika, Amerika dan apa jua bangsa manusia itu tidak akan istimewa statusnya jika tidak mengambil Islam sebagai perjuangan. Mulianya Saidina Umar RA adalah kerana Islam, bukan kerana bangsanya, walaupun ia sebangsa dengan Rasulullah. Seperti mana yang dikatakan oleh Saidina Umar sendiri, yang bermaksud,

“Kita adalah umat yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam nescaya kita menerima penghinaan daripada Allah”.

Nilailah kata-kata Khalifah agung ini dengan pemikiran yang mustanir (jernih) dan bukannya dengan nilaian emosi semata-mata. Carilah kebenaran di dalam Al-Quran dan As-Sunah, nescaya kalian akan temui kemuliaan dan keistimewaan yang kalian cari selama ini.

Monday, 18 August 2008

Peranan Kita Sebagai Pemuda-Pemudi Islam

Dah sepatutnya kena tegur… Bila lagi kalau tak sekarang…

Dah sepatutnya kena sedar... Bila lagi kalau tak sekarang...

Dah sepatutnya kena bertindak... Bila lagi kalau tak sekarang...

Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. Anggaplah mereka ini kasihkan kamu, bukannya tunjuk baik. Apabila kau ditegur oleh orang muda dari kamu. Anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. Apabila kau ditegur oleh yang lebih dari kamu. Anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu.

Aku cuma mahu berkongsi apa yang berlegar di kepala aku sendiri. Bersiap sedia bertindak apabila seru diperintahkan. Diperintahkan oleh Khalifah yang dibait oleh umat manusia.

Aku lihat…

Anak-anak muda apabila bergaul. Ntah apa-apa tah. Yang perempuannya free hair. Yang lelaki berseluar katok. Lemahnya Islam apabila pemuda-pemudanya berkelakuan begini.

Disaat ummat memerlukan kita. Memerlukan tenaga kita. Kita sibuk terkinja-kinja disana-sini. Masih mementingkan diri sendiri. Masih memikirkan bagaimana hendak menambah periuk nasi. Lebih cemerlang lagi membuat target yang telah dijadualkan.

Kita hanya cakap kata-kata kesat kepada pihak kafir; “Bodoh, cilaka, lahnat, siap ko, boikot barang ko, bakar bendara ko”.. Tapi apakah tindakan susulan kita wahai pemuda Allah? Sebelum kita dilahirkan dimuka bumi ini. Kita telah bersumpah mahu menjadi Khalifah dibumiNya. Makhluk-makhluk lain tidak punya upaya untuk memikul tanggungjawab ini. Cuma manusia yang angkuh ini yang berkata sanggup, kemudia kita diberikan jasad untuk memudahkan urusan-urusan dibumiNya.

Tetapi sekarang bagaimana?? Adakah dengan menderma wang ringgit kepada saudara kita dan solat hajat. Kita merasakan mereka ini selamat/selesa?? Sesekali tidak. Mereka mahukan tenaga kita. Di mana tenaga-tenaga pemuda Islam!! Di mana kalian!! Situasi yang bagaimanakah yang menyebabkan korang bertindak membela agama Allah. Mengorbankan tenaga kalian untuk berkhidmat di jalan Allah??

HUhhh… Kalian masih terkinja-kinja dengan maksiat. Sanggup berdiri lama-lama dan juga di tengah hari semata-mata mahukan hiburan maksiat.

Dalam Al Quran terdapat banyak kisah pemuda dalam menegakkan kebenaran. Ada pemuda Ashabul Kahfi, pemuda Musa, pemuda Yusuf dan sebagainya. Renunglah kisah bagaimana keberanian seorang pemuda iaitu Nabi Ibrahim yang kisahnya terdapat dalam surah Al Anbiyaayat 60,

Mereka berkata:Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim”.

Ibrahim sememangnya menentang keras kebiasaan kaumnya yang menyembah sesuatu selain Allah. Ia mencela patung-patung sembahan mereka yang sama sekali tidak memberi manfaat dan hanya mendatangkan mudharat. Dalam surah Asy Syu’ara ayat 72, diceritakan bagaimana pemuda Ibrahim berdebat mengenai cara

kaumnya berfikir.

“Berkata Ibrahim : “ Apakah berhala-berhala itu mendengar sewaktu kamu berdoa kepadanya?Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?” Mereka menjawab, Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian”.

Jelaslah bahawa mereka menyembah berhala-berhala itu kerana taqlid buta semata-mata, tanpa ilmu. Ibrahim lantas menjelaskan siapa yang sesungguhnya berhak disembah.

Berkata Ibrahim, (mulai ayat 77),

“Kerana sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Yang telah menciptakan aku , maka Dialah yang menunjukkan aku dan Tuhanku yang Dialah memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkanku”.

Bukan hanya berdebat, malahan Ibrahim juga bertindak. Ayat dari surah Al Anbiya menceritakan,

” Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka (kaum itu) kembali bertanya kepadanya”.

Ketika mereka menangkap Ibrahim dan menuduhnya merosakkan berhala itu, Ibrahim meminta mereka untuk bertanya kepada berhala besar yang masih tertegak itu. Sudah tentu meraka tidak mahu melakukan kerana mereka tahu bahawa berhala itu tidak dapat berbicara.

”Kemudian mereka tertunduk (lalu berkata), “Sesungguhnya kamu Ibrahim telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara” (ayat 65). Akan tetapi mengapa masih disembah? “Ibrahim berkata,Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu?

Al-Quran juga menceritakan tentang ketabahan Yukabid yang melahirkan Nabi Musa AS dengan penuh ketakutan dan kebimbangan, Bidan yang membantunya terbuka hatinya dan mengasihinya sehingga sanggup berjanji untuk merahsiakan perkara tersebut dari tentera Firaun yang kejam lagi zalim. Hari terus berlalu, Yukabid semakin risau sedangkan anaknya semakin besar, takut-takut dia dirampas dan disembelih sebagaimana yang berlaku ke atas puluhan ribu anak-anak yang lain. Turun wahyu Allah SWT

“Masukkanlah dia ke dalam peti, dan buangkanlah dia ke dalam sungai, nanti akan diambil musuhKu dan musuhnya”.

Yukabid merasa lapang sedikit kerana menerima wahyu dan tanpa teragak-agak dia terus melaksanakannya. Dia membuat satu peti yang dicat dengan minyak tar, lalu diletakkannya anaknya dalam peti lalu dihanyutkan ke dalam Sungai Nil. Ibu mana yang tidak sayangkan anaknya, hati Yukabid amat pedih melihatkan peti tadi dibawa arus, entah hidup atau tidak anaknya dibawa arus, umpama menyelamatkan Nabi Musa dari pedang Firaun tapi diserahkan pula ke mulut ikan, atau dibawa arus bergelora tanpa arah

yang diketahui. Yukabid tiada berdaya, dia pasrah kepada Allah SWT. Dia pasti Allahlah

yang akan menyelamatkannya.

Peti itu sampai ke taman istana Firaun dan ditemui oleh dayang-dayang lalu dibawakan

kepada Asiah, isteri Firaun yang soleh. Asiah terharu dan merasakan anak itu adalah anaknya sendiri tambahan pula dia tidak mempunyai anak. Dia merayu kepada Firaun agar anak ini tidak dibunuh.Surah Al-Qashash, ayat 9:

“Cahaya mata untuk aku dan engkau! Janganlah bunuh dia! Semoga dia berguna kepada kita, ataupun kita dapat jadikan dia anak kita!”.

Akhirnya Firaun mengalah dan Asiah amat gembira menjadikan anak ini sebagai anak angkat, lalu mencari ibu yang boleh menyusukannya. Yang menghairankan , anak kecil itu tidak mahu disusukan walaupun telah banyak para penyusu dipanggil satu demi satu. Maryam, seorang lagi anak perempuan Yukabid, telah menawarkan diri untuk menunjukkan seorang penyusu, lalu bersama pengawal telah pergi menemui Yukabid, anak kecil itu disambutnya dan disusui sehingga kenyang. Atas permintaan Asiah , Yukabid bersetuju menjadi penyusu anak kecil itu.Yukabid hamper tidak percaya peristiwa itu benar-benar berlaku bahawa dia dapat bertemu kembali dengan anaknya itu, tetapi itulah janji dan rahmat Allah kepadanya dan anaknya.

“Maka Kami kembalikan dia(Musa) kepada ibunya, supaya dia bersenang hati, dan tiada berdukacita, dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah itu adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”.

Dia yakin dengan Allah SWT dan tabah menjalani ujian besar itu untuk menyelamatkan anaknya yang akan memikul salah satu perutusan dari Allah SWT.

Pemuda-pemudi di Awal Dakwah Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul berumur empat puluh tahun. Pengikut beliau yang merupakan generasi pertama, kebanyakan merupakan golongan

pemuda-pemudi malahan ada yang masih kanak-kanak. Mereka dibina oleh Rasullullah setiap hari di Darul Arqam. Diantaranya adalah Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awwam, yang paling muda, kedua-duanya berumur 8 tahun, Thalhah bin Ubaidillah (11), al-Arqam bin Abi Al-Arqam (12) Abdullah bin Mas’ud (14), yang akhirnya menjadi salah seorang ahli tafsir terkemuka, Saad bin Abi Waqqash (17), yang kemudiannya menjadi panglima perang Al-Qhadhisiah melawan kuasa besar Persia, Jaafar bin Abi Thalib (18), Zaid bin Haritsah (20), Mush’ab bin Umair (24), Umar bin Khattab (26), Abu Bakar ash Siddiq (37), Hamzah bin Abdul Muthalib (42), Ubaidah bin Al Harits yang paling tua diantara para sahabat, berusia 50 tahun.

Dan masih terdapat puluhan ribu pemuda-pemudi lain yang terlibat aktif dalam dakwah menegakkan panji-panji Islam Al-Rayah di masa hidup Rasullullah. Umumnya, mereka adalah pemuda-pemudi, bahkan remaja yang baru meningkat dewasa. Dan tidak sedikit diantara mereka telah berperanan penting di usia mudanya. Usamah bin Zaid, ketika berusia 18 tahun, diangkat Nabi sebagai komandar pasukan Islam ketika menyerbu Syam. Padahal diantara pasukan Islam masih terdapat sahabat-sahabat seperti Abu Bakar Umar al- Khatab yang lebih tua darinya. Begitu juga Abdullah bin Umar. Jiwa perjuangan Islam telah menguasainya sejak umur 13 tahun. Suatu ketika Rasulullah ketika menyiapkan pasukan untuk perang Badar, datang kepada Rasulullah dua remaja Islam, Abdullah ibnu Umar dan Al-Baraq meminta agar diterima sebagai anggota pasukan Islam tetapi Rasulullah menolak kerana mereka masih kanak-kanak. Tahun berikutnya menjelang perang Uhud, mereka datang sekali lagi kepada Rasulullah untuk tujuan yang sama. Hanya Al-Baraq yang diterima. pada perang Ahzab barulah Ibnu Umar diterima sebagai anggota pasukan Islam (Shahih Bukhari).

Banyak juga dikalangan pemudi yang menjadi teras dalam perjuangan di peringkat awal dakwah Rasulullah SAW seperti Siti Khadijah binti Khuwailid, Siti Aisyah binti Abu Bakar – isteri Nabi Muhammad SAW, Fatimah - adik kepada Umar al - Khattab, Sumaiyah binti Khayyat, dan ramai lagi.

Pemuda-pemudi gagah berani, yang hidupnya semata-mata hanya bagi kejayaan dan kemuliaan Islam dan pemuda-pemudi seperti itulah yang sanggup memikul beban da’wah dan bersedia berkorban menghadapi berbagai ujian dan siksaan dengan penuh kesabaran. Mereka mendapat kebaikan, keampunan dari Allah dan syurga yang tak terkira nikmatnya. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang muflih(beruntung).

“Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperolehi bermacam-macam kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” ( TMQ At-Taubah : 88).

“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku (kerana mengebang da’wah Islam) yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisih Allah. Dan di sisi Allahlah terdapat pahala yang baik”

(TMQ Ali-Imran: 195)

MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM

Berdasarkan dalil-dalil yang kuat, diyakini Islam akan melingkupi seluruh dunia dimasa

depan.

“Dialah yang mengutuskan rasulnya (dengan membawa ) petunjuk yang benar dan agama yang hak untuk dimenangkanNya diatas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya “

(TMQ At-Taubah: 33)

“Sesungguhnya Allah telah memberikan bagiku dunia ini, baik ufuk Timur maupun

Barat. dan kekuasaan umatku akan sampai kepada apa yang telah diberikan kepadaku

dari dunia ini”

(HR. Muslim)

“Perkara ini (agama Islam) akan merebak ke segenap penjuru yang ditembusi malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik gedung maupun gubuk melainkan melainkan Islam akan memasukinya sehingga dapat memuliakan agama yang mulia dan menghinakan agama yang hina. yang dimuliakan adalah Islam dan yang dihinakan adalah kekufuran”

(HR Ibnu Hibban)

Bila kejayaan Islam masa lalu muncul akibat da’wah Islam yang banyak ditunjangi oleh

para pemuda pemudi Islam yang memiliki sifat dan sikap perjuangan yang gigih yang sanggup tanpa mengira siang dan malam demi kepentingan Islam. Maka demikian juga masa depan Islam. Sunnahtullah tidak pernah berubah. Siapa yang unggul dialah pemimpin ummat Islam masa lalu, terutamanya para pemuda-pemudi unggul kerana mereka benar-benar memeluk Islam secara Kaffah, lurus aqidahnya dan penuh ketaatannya pada syariatnya. bagaimana dengan pemuda-pemudi Islam sekarang?

Pemuda-pemudi Islam sekarang hidup dalam lingkungan jahiliah disekitarnya berlaku tentangan kehidupan tidak Islam dalam hamper semua aspek kehidupan, disertai dengan proses melenyapkan islam melalui media massa yang semakin berleluasa. Dari satu sudut mereka tetap muslim tetapi dari sudut yang lain, pemikiran ,perasaan dan tingkah laku dalam berpakaian, bergaul,bermuamalah telah banyak dicemari oleh pemikiran, perasan dan tingkah laku tidak islami yang kebanyakan bersumberkan dari khazanah pemikiran kafir Barat. Kafir Barat bersungguh sungguh melakukan proses pembaratan (westernisasi). Melalui racun sesat pemikiran Barat (westoxciation), mereka berusaha mempengaruhi dan membelokkan pemahaman kaum muslimin terutamanya kaum mudanya agar jauh dari nilai-nilai Islam yang murni. Di bidang ekonomi mereka mengembangkan kapitalisme yang berintikan asas manfaat. Menurut mereka, apa saja boleh dilakukan bila menguntungkan secara material, tidak peduli sekalipun ia bertentangan dengan aturan agama. Di bidang budaya menyebarkan westernisme yang berintikan amoralisme jahilliah. Bagi mereka tidak ada pantang larang, termasuk seks bebas, pakaian tidak senonoh, selagi tidak menggangu kepentingan orang lain.

Di bidang politik, penyebaran nasionalisme yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Bila tidak waspada, pemuda-pemudi Islam masa kini akan dengan mudah terasing dari deennya. Ajaran- ajaran Islam tentang pakaian , makanan politik dan sebagainya, ditanggapinya sebagai pikiran dan seruan yang asing. Bila demikian keadaan pemuda-pemudi Islam sekarang, bagaimana akan dapat diharapkan kejayaan Islamdi masa depan sebagaimana telah dijanjikan Allah?

Dulu, (Imam) Syafii telah hafal Al Quran pada usia sekitar 9 tahun dan mulai diminta ijtihadnya pada usia kira-kira 13 tahun., sebelum akhirnya ia menjadi mujtahid, imam madzhab yang terkemuka.Hassan Al Banna mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin pada usia 23 tahun. Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun telah memimpin pasukan perang Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam pada usia 8 tahun telah terlibat dalam perjuangan.

Kini, apakah yang sedang dilakukan dan dipikirkan oleh remaja berusia 8 hingga 18 tahun dan pemuda-pemudi berusia 23 tahunan? Remaja dan pemuda-pemudi sekarang lebih banyak aktif untuk memuaskan nafsu remaja semata-mata.

Lihatlah cara berpakaian mereka, cara bergaul, kreativiti dan sejenisnya. Gambaran remaja dan pemuda-pemudi yang tampil di berbagai media, tak ada bezanya antara mereka (yang mengaku Muslim) dengan artis-artis yang jelas menyebarkan kekufuran dan kesesatannya, reality inilah yang terpampang di depan mata dan telinga kita.

Jelas, dan sangatlah jelas, perlunya kebangkitan umat, khususnya dari kaum mudanya, bila kita semua menginginkan kejayaan Islam kembali. Diperlukan pemuda-pemudi Islam sekualiti para sahabat yang memiliki komitmen tauhid yang lurus, keberanian menegak

Wallahua’lam

Saturday, 16 August 2008

Kes liwat Saiful-Anwar terus celaru

Oleh HTM
Sabtu, 16 Ogos 2008 12:23

Kata dikota, janji dilaksana. Begitulah apa yang dilakukan oleh Mohd. Saiful Bukhari Azlan, bekas pembantu peribadi DS Anwar Ibrahim, Jumaat 15 Ogos 2008 sekitar jam 6.25 petang di dewan solat Masjid Wilayah Persekutuan, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Beliau yang hadir bersama bapanya, Azlan Mohd. Lazim dan disaksikan oleh imam masjid, Ramlang Porigi menyelesaikan upacara sumpah (pengakuan) dirinya diliwat oleh DS Anwar Ibrahim dengan menyebut. Berikut adalah lafaz sumpah Saiful,

“Bismillahir rahmanir rahim. Pada hari ini, 15 Ogos 2008, saya Mohd. Saiful Bukhari Azlan, nombor kad pengenalan 850706-01-5687, sesungguhnya dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang berikrar dan bersumpah seperti berikut:“A'uzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahi, Wabillahi, Watallahi. Saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 Jun 2008 iaitu pada tarikh tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memasukkan zakarnya ke dalam lubang dubur saya.“Jika saya berdusta atas pengakuan ini, maka saya berdusta terhadap Allah SWT dan saya sanggup menerima azab, dilaknat dan kutukan daripada Allah SWT sehingga kiamat. Wallahualam.”

Sesungguhnya kes liwat Saiful dan Anwar ini ‘ganjil’ sejak mula lagi. Dengan sumpah yang baru dilakukan Saiful ini, bertambahlah kecelaruan pihak-pihak berwajib di dalam menyelesaikan masalah ini.

Di dalam Islam, kes liwat adalah termasuk di dalam kategori hudud. Di dalam kes hudud, Islam menggariskan cara-cara penyelesaian yang tertentu, bukan secara hentam keromo mengikut pendapat masing-masing. Kita mesti faham bahawa kes hudud adalah kes yang wajib dibicarakan di mahkamah, bukannya diputuskan di masjid. Persoalan sumpah laknat (mubahalah) langsung tidak timbul di sini. Ringkasnya, di dalam kes ini, Saiful menuduh Anwar meliwatnya, maka wajib bagi si Saiful membuktikannya di mahkamah dengan mendatangkan saksi. Beliau juga boleh bersumpah bahawa beliau diliwat sebagai salah satu bentuk kesaksian, tetapi bukan bersumpah mubahalah. Baik saksi mahupun sumpah, ia wajib dilakukan di mahkamah di hadapan qadhi, bukannya di masjid di hadapan imam solat dan beberapa orang pengawal.

Amat pelik hukum Islam yang dijalankan di Malaysia, kes hudud boleh diselesaikan dengan begitu sahaja di hadapan imam sebuah masjid. Beginikah caranya Rasulullah SAW menyelesaikan masalah liwat? Dan apa pula peranan mahkamah syariah yang wujud di sekeliling kita ketika ini? Si Saiful bersumpah di masjid manakala Anwar Ibrahim pula di dakwa di mahkamah sivil. Masya Allah!.

Apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan terhadap Saiful selepas ini, walhal Saiful adalah orang yang membuat dakwaan dan sewajibnya dia membuktikan dakwaannya. Apakah cukup bagi kerajaan dan bagi Saiful sendiri hanya sekadar berdiam diri, menanti 'reaksi' Allah terhadap Saiful, apakah terdapat laknat Allah atau tidak?

Kita perlu faham bahawa sumpah Mohd Saiful mengandungi dua unsur;

1. Pengakuan yang dia diliwat,

2. Tuduhan bahawa Anwar meliwatnya.

Bagi ‘pengakuan’ yang telah dilakukan (diliwat), maka hal ini wajib ditanya oleh qadhi, sama ada liwat tersebut berbentuk paksaan atau sukarela? Jika dipaksa, perlu diperhalusi lagi, apakah paksaan itu ‘bersangatan’ (ikrahul mulji’) yang boleh membawa kematian atau kecederaan berat, atau sekadar paksaan yang tidak memudaratkan? Qadhi perlu memeriksa perkara ini agar perlakuan liwat tadi boleh ditentukan statusnya, sama ada termasuk ke dalam perkara penganiayaan (jika ikrahul mulji’) atau kemaksiatan (jika dilakukan secara sukarela, atau paksaan yang tidak memudharatkan).

Jika ia termasuk ke dalam penganiayaan dan dapat dibuktikan, maka Anwar Ibrahim wajib dipanggil untuk membela diri. Namun sebaliknya, jika perlakuan liwat itu berupa kemaksiatan, dengan sukarela atau tanpa paksaan yang bersangatan, maka Mohd Saiful wajib dijatuhi hukuman bunuh, sebagaimana tuntutan sabda Rasulullah SAW,

“Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth (yakni liwat), maka bunuhlah keduanya” [HR Imam lima kecuali An-Nasa'ie]

Manakala bagi hal ‘tuduhan’ pula, Mohd Saiful mesti membawa 2 saksi sebagai bayyinat (pembuktian) yang sah di sisi syarak untuk membuktikan dia diliwat. Dalam hal ini, dia mesti mendatangkan dua orang saksi, atau dia boleh bersumpah (bukan mubahalah) sebagai salah satu kesaksian, dan dia mesti datangkan seorang lagi saksi (lihat Syeikh Ahmad Daur dalam kitabnya Ahkamul Bayyinat fil Islam). Jika dia gagal, maka layaknya Mohd Saiful dikenakan pula hukuman kerana menuduh orang tanpa bayyinat dan selepas itu (selepas dia dihukum) kes ditutup. Jika dia berjaya buktikan kesnya, maka Anwar Ibrahim mesti dipanggil untuk menyatakan pembelaannya. Wajib bagi qadhi mendengar hujah dan pembuktian dari kedua-dua pihak, sebelum memutuskan hukuman.

Demikianlah secebis dari sistem keadilan Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia, khususnya di dalam kes liwat. Amat menyedihkan apabila hukum Islam ini telah diganti dengan hukum sekular, yang mana kesudahannya kes liwat di selesaikan bukan dengan cara yang Islami. Amat menyedihkan juga, apabila golongan agamawan cuba menyelesaikan masalah ini dengan Islam, tetapi telah mengambil jalan yang jauh terkeliru dari yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan berdirinya Daulah Khilafah sedikit masa lagi, segala hukum uqubat dan bayyinat Islam akan di terapkan oleh Khalifah dengan seadilnya ke atas manusia. Insya Allah.

Last Updated ( Sabtu, 16 Ogos 2008 12:25 )
Related Posts with Thumbnails