From Qur'an || From Hadith

From Qur'an Surah Al-An'am (The Cattle) 6:164

Say: "Shall I seek a lord other than Allah, while He is the Lord of all things? No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another. Then unto your Lord is your return, so He will tell you that wherein you have been differing."

None can bare the burden of another... meaning each of us are responsible for our own actions in this life. we better be sure that we are following the correct understanding of Islam, within the guidelines of the Qur'an and the Sunnah... cause on the day of judgment we will not be able to point fingers at any one else.. not even our sheikhs, imams or maulanas. May Allah (swt) give us the correct understanding of Islam and help us to abide by all aspects of it.

Wednesday, 27 August 2008

Wahai Wanita, Apakah Kalian Rasa Selamat Sekarang??

|| Menganggap semalam adalah hari malang buat Wanita di Negara ini kerana pembangkang bertindak memaki hamun, mencarut, dan menunjukkan isyarat lucah secara melampau kepada wanita.

“Saya lihat budaya keganasan yang dibawa parti pembangkang berleluasa. Saya risau kerana kami Wanita terpaksa bertarung budi bahasa.”

“Pembangkang betul-betul agresif, memaki hamun dan tunjuk isyarat lucah. Walaupun mereka tidak tujukan pada saya, saya anggap hari ini adalah hari hitam buat wanita di Negara ini.” Katanya.

Sebagai seorang wanita dan ibu, katanya, dia begitu sedih dengan kejadian itu serta berikrar untuk menghalang perkara sama berlaku pada masa depan.”

“Saya tidak mahu anak Malaysia terikut budaya reformasi yang ganas dan memaki hamun dibawa oleh pembangkang” katanya. ||

Kata-kata dari Ketua Pergerakan Wanita UMNO.Setelah membaca kata-kata di atas, pelbagai persoalan yang berlegar dalam fikiranku. Kemungkinan persoalan ini tidak disedari oleh wanita/perempuan. Alhamdulillah setelah mendapat dan terus mempelajari fikrah Islam dari beberapa kitab iaitu Nizamul Islam, Mafahim, Takatul, Sistem pergaulan Islam, Nafsiyah Islamiyyah dan sebagainya membuatkan aku terpanggil untuk menulis artikel tentang wanita. Maklumat tersebut dipetik daripada beberapa kitab di atas.


Pandangan Islam

Pengertian Kekerasan : tindakan-tindakan kriminal (jarimah) yang terjadi pada seseorang . Pengertian kriminal (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sehingga yang disebut kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (al qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’. (Nidzomul Uqubat, Abdrurrahman al Maliki). Inilah standar penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminal atau tidak. Dengan demikian dalam pandangan Islam, kejahatan bukanlah persoalan lelaki atau perempuan, atau masalah menyetarakan hak lelaki atau perempuan. Bukanlah itu inti persoalan. Menuduh wanita berzina tanpa bukti, dihukum oleh Islam. Perkara ini termasuk dalam hukum qodzaf, dimana pelakunya boleh dihukum 80 kali sebatan (QS an Nur :4).

Sama halnya dengan pelacuran, dianggap tindakan kriminal dalam Islam, dimana wanita yang melakukannya akan diberikan sanksi hukum, demikian juga lelakinya yang pezina. Islam tidak memandang apakah korban atau pelakunya lelaki atau perempuan. Bukan bererti karena kekerasaan itu menimpa wanita, yang melakukannya tidak dihukum. Baik dia l lelaki atau perempuan siapapun yang melakukannya akan dihukum. Pelacuran, bagaimanapun tetap perbuatan tercela, tidak perduli lelaki atau perempuan. Poligami tidak boleh disebut kekerasan terhadap wanita. Sebab perkara ini tidak dilarang oleh syariat Islam. Tapi menyakiti wanita dengan memukulnya sampai terluka, adalah merupakan kekerasan terhadap wanita, baik dia monogami atau poligami. Kerana memukul wanita sampai dirinya terluka adalah perbuatan melanggar aturan Allah SWT.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini boleh saja menimpa lelaki , pelakunya juga boleh lelaki atau perempuan . Berikut ini beberapa sanksi Islam terhadap pelaku kekerasan wanita :

Qadzaf : yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa boleh memberikan bukti yang boleh diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Alah SWT :

“ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali”

(QS an Nur : 4-5)

Membunuh : hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT :

“ Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”

(QS Al Baqarah : 179)

Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya adalah haram. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda : “ Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang mendatangi lelaki (homoseksual) dan mendatangi isterinya pada duburnya” .Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga lelaki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya, baik suaminya sendiri akan diberikan sanksi. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta), satu kaki ½ diyat, luka yang sampai selaput botak kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta. (lihat Nidzomul Uqubat , Abdurrahman al Maliki)

Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dikendalinya seperti pembantu wanita diberikan sanksi yang maksima. ( lihat Nidzomul Uqubat , Abdurrahman al Maliki)
Bagaimana Islam memandang Wanita?

Pemikiran yang disandarkan dengan konsep kebebasan berpendapat bahawa ukuran nilai dan kemaslahatan harus dikembalikan kepada individu masing-masing. Menurut mereka yang berpegang kepada pemikiran seperti ini, pengukuran tersebut dapat dicapai dengan mengubah tata nilai sosial dan peraturan di tengah masyarakat. Konsep tradisional gender mula berubah. Akhirnya, pembahagian tanggungjawab juga akan berubah sehingga wujud ’persamaan dan kesetaraan’ di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai masyarakat ideal dalam kacamata SIS dan golongan feminis yang lain - sebuah masyarakat yang sama rata; laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam semua aktiviti di semua peringkat tanpa sebarang halangan dalam menikmati hasil-hasilnya.

Akan tetapi, yang diperhatikan adalah justeru sebaliknya. Apa yang dihasilkan oleh gerakan feminisme telah banyak membawa kesan buruk kepada institusi keluarga dan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa falsafah feminisme secular telah membawa kerosakan terhadap fungsi dan tanggungjawab wanita dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mengakibatkan kehancuran sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kebebasan yang ditawarkan feminisme yang mengakibatkan keruntuhan struktur keluarga, peningkatan angka perceraian, fenomena anak dara lanjut usia (andalusia) dan kehidupan tanpa perkahwinan, merebaknya seks bebas, meningkatnya kes pengguguran, dilemma wanita berkerjaya, perlecehan seksual, pembuangan bayi, anak-anak bermasalah, dan lain-lain. Walhal, yang terbentuk tentu sahaja bukan masyarakat yang bersatu dan teguh, tetapi sebuah masyarakat yang penuh dengan konflik yang tidak memberikan ketenangan dan kepastian, kerana pelbagai penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Ukuran nilai dan kemaslahatan pada hakikatnya tidak boleh dikembalikan kepada manusia atau individu tertentu. Ini adalah kerana banyak permasalahan akan timbul sekiranya ini dibenarkan terjadi; akan wujud perbezaan, perselisihan dan pertentangan pendapat yang tidak berkesudahan. Di samping itu, pendapat tersebut tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia, bahkan sebaliknya Penilaian baik buruk, ketidakadilan atau kesamarataan serta pujian dan celaan yang didasarkan oleh akal manusia, adalah sesuatu yang merosakkan serta menghancurkan martabat manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud;

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

[TMQ al-Baqarah : 216]

Hanya hukum syara’lah yang layak dijadikan rujukan untuk menilai sesuatu di dalam kehidupan manusia, termasuklah di dalam isu-isu yang melibatkan wanita dan hak-haknya. Dalam memastikan syara’ merupakan satu-satunya rujukan, negaralah yang berkewajiban melaksanakan Islam bagi memastikan penerapannya berlaku dalam setiap jalur kehidupan. Negara wajib melaksanakan Sistem Sosial Islam yang mana sistem ini akan mengatur dan menjaga struktur kekeluargaan Islam. Dengan sistem kekeluargaan ini, fungsi setiap ahli keluarga akan berjalan dalam fitrahnya – wanita sebagai pengurus keluarga sementara suami sebagai ketua keluarga dan sekaligus sebagai sumber nafkah.

Sekiranya berlaku kekejaman, tindakan jenayah atau ketidakadilan keatas wanita, maka hanya syariat Islamlah yang akan dilaksanakan oleh Daulah. Dalam Islam, kejahatan tidak langsung terkait dengan persoalan gender atau masalah kesamarataan hak lelaki atau wanita. Menuduh wanita berzina tanpa bukti, tidak kira lelaki atau wanita yang melakukannya akan dikenakan 80 kali sebatan, menyakiti wanita sama ada akibat deraan suaminya atau orang lain akan dikenakan hukuman dan sekiranya seseorang terluka akan

dikenakan denda kepada pelaku, tidak kira lelaki atau wanita, selaras dengan luka wanita tersebut. Suami yang mengabaikan tanggungjawab akan dikenakan takzir oleh Daulah. Mencabul kehormatan wanita akan dikenakan tindakan hukuman penjara, sebat dan buang daerah; malah hukuman yang lebih berat akan dikenakan sekiranya yang melakukan kejahatan tersebut adalah penjaganya. [Nidzamul Uqubat, Abdurrahman al Maliki].

Islam menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian kaum wanita. Ini terbukti apabila Rasulullah telah menunjukkan contoh yang terbaik bagaimana baginda telah membela nasib wanita muslimah yang dimalukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa’ sehingga seluruh Bani ini telah dihalau dari Madinah oleh Rasulullah Salallahu ‘alaihi wasallam setelah dikepung selama 15 hari. Begitu juga apabila seorang muslimah di kota Amuria di

sempadan Iraq dan Syam, menjerit meminta pertolongan kerana kehormatanya dinodai oleh seorang pemimpin Rom. Jeritannya didengari oleh Khalifah Mu’tasim yang terus memerintahkan tenteranya yang kepalanya di Amuria dan ekornya masih di Baghdad, menyerang bukan sahaja pelakunya tetapi kerajaan Rom sekaligus. Akhirnya, kemenangan diraih oleh pihak umat Islam. Dalam Islam, lelaki dan wanita dilihat bukan

sebagai dua spesis yang berbeza. Dalam Islam, wanita dan lelaki dilihat sebagai manusia yang kedua-duanya mempunyai tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah

KHATIMAH

Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, apakah ‘pengorbanan’ seperti yang dilakukan SIS yang kita inginkan atau keredhaan Allah? Adakah ketaatan kita kepada nafsu dan kehendak diri kita akan benar-benar membawa keadilan yang kita ingini? Apakah pandangan kita, manusia yang dicipta, tentang ketidakadilan dan hak sama rata adalah lebih baik daripada hokum syara’? Renungilah....Semoga Ramdhan mendatang ini mengubah pengorbanan kita ke jalan yang sebenarnya – pengorbanan dalam mengembalikan hukum-hukum Islam. Ketaatan kita hendaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Adalah merupakan suatu kesesatan yang nyata jika hukum Allah diabaikan dan hukum nafsu dijadikan rujukan. Allah berfirman dengan maksudnya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.”

[TMQ al-Ahzab : 36]

Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ingatlah bahawa kaum wanita akan terbela nasib, maruah, martabat, kedudukan serta keselamatan mereka apabila Daulah Khilafah wujud di muka bumi ini. Khilafah sahajalah yang akan menyelesaikan masalah wanita dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Kedudukan ini bukan sahaja akan menjamin keadilan wanita tetapi juga menjamin keadilan bagi semua anggota masyarakat. Inilah jaminan yang hakiki. Sekiranya inilah hakikatnya, mengapakah mesti kita mengikuti ‘pengorbanan’ kaum feminis atau kaum-kaum lain yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai rujukan? Bukankah lebih baik sekiranya pengorbanan itu tertumpah dalam perjuangan menegakkan perlaksanaan syariat Islam kaffah? Fikir-fikirkanlah...

Wallahu ‘alam bissawab.

No comments:

Related Posts with Thumbnails